Domácí zvířata jsou právoplatnými členy rodiny. Nezapomínají na to ani uprchlíci z Ukrajiny zmítané válkou. Někteří z nich je v zoufalství při úprku zanechali napospas osudu, zejména ti, kteří měli více zvířat a museli na situaci ve své zemi rychle reagovat. Další si je ale berou s sebou. Od vypuknutí války už se přes hranice dostaly tisíce zvířat, i ta bez majitele. S tím ale stoupá také riziko zavlečení vztekliny, která na Ukrajině na rozdíl od Česka není vzácností.

Toho si je vědoma Státní veterinární správa (SVS), která na riziko zavlečení nebezpečných zákaz do České republiky upozorňovala. Lidé totiž od hranic v dobré vůli převáželi také zvířata, u kterých nebyl znám ani majitel, ani jejich zdravotní stav. Nyní tak SVS přistoupila k dalšímu přísnějšímu opatření zákazu dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny. K podobným opatřením přistoupily i další členské státy Evropské unie.

„V posledních dnech jsme zaznamenali zvýšený počet rizikových přesunů zvířat neznámého původu z Ukrajiny do České republiky, které jsou velmi nebezpečné s ohledem na možné zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nemocí. Proto jsme podobně jako řada dalších zemí rozhodli o zákazu dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Naším prvotním úkolem je ochrana zvířat, ale i lidí před nebezpečnými nákazami.“

Mazlíčky uprchlíky doprovázet mohou

Zákaz dovozu zvířat se však nevztahuje na zvířata, která doprovázejí válečné uprchlíky, jako jsou psi, kočky, fretky nebo třeba morčata či papoušci. V odůvodněných případech může SVS udělit i výjimku ze zákazu. To se týká například uprchlíků, kteří vlastní a potřebují převézt koně. Žádost o povolení výjimky je k dispozici ke stažení na webu www.svscr.cz.

Co se týče hospodářských zvířat, ta do Česka přepravována nebudou, Ukrajina totiž zakázala vývoz všech hospodářských zvířat ze země.

„Za prokázané nerespektování zákazu může být fyzickém osobám uložena pokuta ve výši až 100 tisíc korun, v případě právnických či fyzických podnikajících osob až dva miliony korun,“ sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Vzteklina v Česku není, na Ukrajině ano

V Česku se žádný pozitivní případ vztekliny nevyskytl už od roku 2002. Od roku 2004 je pak Česká republika mezinárodně uznaná jako země bez této nákazy. „Toho se podařilo dosáhnout zejména dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orální vakcinací lišek a kontrolou přesunů,“ informoval Vorlíček.

Očkování proti vzteklině je ze zákona povinné u psů ve věku tří až šesti měsíců a poté v ročních a následně tříletých intervalech. Očkování koček pak ze zákona povinné není, výjimkou je cestování za hranice nebo účast na výstavách.

U lišek vakcinace proti vzteklině probíhala kladením návnad, kdy nastražené krmivo obsahovalo kapsli s oslabeným virem vztekliny. Ve chvíli, kdy liška krmivo pozřela, se kapsle rozpustila. Aby byla akce úspěšná, byla místa s návnadami vždy označena.

Na Ukrajině je však situace jiná. Přestože lišky vakcinují, stále se vyskytují stovky případů vztekliny ročně. Za první pololetí loňského roku země evidovala více než 300 ohnisek vztekliny, z toho 135 případů u koček a 113 u psů.

Co je vzteklina
Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka. Zvlášť citlivá jsou masožravá zvířata, zejména psi, kočky, lišky či vlci.

Nejspolehlivějšími příznaky vztekliny jsou u zvířat prudké změny chování, jako je agrese, rozrušení či letargie.