„Majitelům hospodářských zvířat budou vypláceny i náklady za kafilerii,“ doplňuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Vyhláška je výsledkem dohody s chovateli, zemědělci a také myslivci.

Spolupracovali spolu při přípravě programu péče o vlka obecného. Podněty chovatelů právě nejčastěji upozorňovaly na další nezbytné výdaje, které po útocích vlků vznikají, byť nemusí končit přímo smrtí zvířat. Vyhláška ale nevyřeší prozatím všechny potíže chovatelů. Možnost odškodnění se vztahuje jen k vyhláškou vymezeným zvířatům.

„Pro to, aby se rozšířil i výčet druhů zvířat, za něž je poskytována náhrada, nebo se proplácel i veterinární posudek, je ale potřeba novely zákona,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Novela je podle ministra v přípravě.

AOPK zároveň upozorňuje na to, že současný zákon u proplácení škod nebere v potaz míru zabezpečení a ochrany zvířat. „Nyní je škoda vyplácena i v případě, že je pastvina obehnaná jedním drátem, pod kterým vlk jednoduše projde,“ potvrzuje Jelínková.

Nedostatečná prevence 

„Část chovatelů se opravdu snaží a stáda zabezpečuje, k mnoha dalším ale jezdíme na šetření škod opakovaně a vidíme, že se nic nezměnilo. Vlci se pak naučí do ohrad chodit, což poškozuje všechny,“ dodává Jelínková. Nedostatečná prevence byla zjištěna i u případů útoků na Broumovsku.

„Zjistili jsme, že ohrazení pastvin na 94,1 procenta celkového počtu, nebrání dostatečně vniknutí vlků,“ vypočítává Hana Heinzelová z AOPK. „Naopak dobře zabezpečeno je pouze 1,1 procenta pastvin, 4,8 procenta pastvin pak má oplocení s drobnými nedostatky, které jsou kompenzovány buď přítomností pasteveckých psů nebo zavíráním zvířat na noc do stájí,“ dodává Heinzelová.

To by měl do budoucna změnit zemědělský zákon a náhrady navázat na minimální preventivní opatření. Funguje to tak v Německu a Švýcarsku.