V EU platí zákaz testování kosmetických složek na zvířatech už od roku 2009, prodej složek testovaných na zvířatech deset let. V roce 2014 ale Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a Evropská komise uvedly, že testy mohou pokračovat podle samostatné legislativy EU o chemických látkách, takzvanému nařízení REACH, což je zkratka pro chemickou politiku EU, která vychází z jeho obsahu – registrace, hodnocení, povolení a omezení chemických látek.

Testy na zvířatech probíhají i nadále. Existují ale jiné možnosti: 

Jak poznáte kosmetiku netestovanou na zvířatech? Hledejte logo skákajícího králíka mezi hvězdami. Certifikáty HCS/HHPS zaručují, že jednotlivé složky ani konečné výrobky nejsou testovány na zvířatech. „Existuje celá řada certifikátů, které zdánlivě zaručují netestování na zvířatech, ale jsou většinou založené jen na čestném prohlášení dané firmy,“ upozornila Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.

Německý výrobce kosmetických produktů Symrise se vzepřel nařízení testovat dvě již schválené složky používané v krémech na opalování, protože testování znamená utrpení tisíců dalších zvířat. Výrobce se nejprve odvolal proti rozhodnutí ECHA, která testy nařídila, posléze pokračoval u Evropského soudního dvora.

Podle rozhodnutí soudu však mají požadavky na testování chemikálií podle nařízení REACH před zákazy testování kosmetiky na zvířatech přednost. Verdiktem je, že testy na zvířatech se mají provádět, pokud neexistují alternativy, což je v rozporu s původními zákazy testování kosmetiky. Společnost Symrise se proti rozhodnutí odvolala.

Jak může vypadat testování a zvířatech:

Fotogalerie: Testování na zvířatech

„Jedním tahem soud odsoudil tisíce potkanů, králíků a ryb k utrpení a jisté smrti v krutých testech a zákaz testování kosmetiky na zvířatech udělal bezcenným,“ uvedla vedoucí odboru vědecké politiky PETA Julia Baines, která se případu účastnila.

Pokusy bez zvířat požaduje 1,2 milionu lidí

Ještě poměrně nedávno přitom více než 1,2 milionu lidí v EU podepsalo Evropskou iniciativu Za pokusy bez zvířat, včetně více než 100 tisíc Čechů. Iniciativu v roce 2021 spustila koalice evropských organizací na ochranu zvířat, kampaň měla za cíl postupný konec testů na zvířatech v Evropské unii.

Evropská komise na základě podpisů slíbila začít plánovat postupné odstranění testování, otázky konfliktu mezi zákazy testování a nařízením REACH však zůstaly nevyřešené.

Bíglové z laboratoří dostali druhou šanci:

„Rozsudek nás velmi mrzí. Obáváme se, že může vést k porušení závazku EU k ochraně zvířat před testy. Rozhodnutí může otevřít cestu k dalšímu testování kosmetiky na zvířatech a může znamenat krok zpět v úsilí o zastavení této kruté praktiky,“ sdělila předsedkyně organizace Svoboda zvířat Barbora Bartušková Večlová.

Pozor, video může být nevhodné pro citlivé osoby:

| Video: Youtube

Svoboda zvířat kampaň propagovala v Česku. Na podzim roku 2021 ji odstartovala známým videem plačících celebrit, mezi nimi třeba Bena Cristovao, v reakci na pokusy na zvířatech. V Česku se díky tomu podařilo minimální počet podpisů pod iniciativou překročit sedmkrát.

Svoboda zvířat
Jde o celostátní neziskovou organizaci pro ochranu práv zvířat, která byla založena roku 1993. Jejím cílem je změnit vztah lidí k jiným živým tvorům. Připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivé návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení, organizuje petice, demonstrace, přednášky a další akce. Uděluje také certifikát Obchod bez kožešin obchodníkům, kteří neprodávají pravé kožešiny.