Zatímco loni se ornitologové radovali z rekordního počtu 95 mláďat sýčků obecných, letos je situace opačná. Narodilo se zatím pouze 48 mláďat.

„Celkově jsme spočítali 32 hnízdění, což je o jedno méně než loni. Skutečný počet hnízdních párů bude jistě vyšší, ale pravděpodobně nepřesáhne 50 párů v celé oblasti severozápadních Čech, kde se současně nachází největší populace sýčků v České republice. Minulý rok sýčkové průměrně vyvedli 4,7 mláděte na snůšku, letos to bylo jen 2,4 mláděte na snůšku,“ uvedl koordinátor ochrany sýčků Martin Šálek z České společnosti ornitologické (ČSO) a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

V letošní špatné sezoně sýčků se odrazil kolaps hrabošů, kterými se tyto drobné sovičky živí a krmí jimi i své potomstvo. Za nedostatek hrabošů může jejich plošné hubení, křivka jejich populace pravidelně kolísá. Kvůli chladnému jaru letos nebyl ani dostatek hmyzu, který také tvoří hlavní složku potravy sýčka.

„Chladné jaro vedlo i k tomu, že mnohé snůšky byly neúspěšné, například zastydla vajíčka anebo jeden z rodičů zahynul,“ doplnil Šálek.

Alarmující situace

I kvůli letošní sezoně sýčků se ornitologové obávají nejhoršího. „Je jasné, že příští rok můžeme očekávat stagnaci či populační pokles, protože není dostatečná zásoba mladých jedinců, kteří by doplnili a podpořili stávající populaci. Přitom sýčci jsou už teď na pokraji vyhynutí, když jich v Česku zbývá asi pouhá stovka párů,“ informoval Šálek. Podobně alarmující je i situace v okolních státech, kde sýček žije.

Výrazný pokles populace u nás byl zaznamenán během posledních 60 let. Na začátku 20. století přitom jen v Česku žily odhadem desítky tisíc párů a sýček se tak řadil mezi nejběžnější sovy v Česku.

Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina, jako třeba kosené louky, pastviny nebo drobná pole, kde může lovit svou kořist. Dříve takových ploch bylo mnoho, dnes ale zarůstají vysokou trávou a křovinami a sýčkovi jsou tak drobní živočichové nepřístupní. Negativně se na poklesu populace podepisují i další faktory.

Jen malá část mláďat sýčků se dožije následujícího roku, kdy už se může stát rodičem. „Tato malá sovička často umírá pod koly aut nebo v technických pastech, jako jsou napáječky pro dobytek, komíny, roury či sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit,“ vysvětlil terénní pracovník ochrany sýčků z ČSO Miroslav Bažant.

Pták roku 2018

Sýček obecný se stal Ptákem roku 2018 a titul k němu a jeho ohrožení přitáhl pozornost. Ochránci sýčky chrání přímo v terénu, spolupracují se zemědělci a domlouvají šetrnější hospodaření. Odstraňují také technické pasti nebo umisťují na louky berličky pro lov.

„Letošní pozitivní zprávou je vysoký počet obsazených budek. Letos sýčci zahnízdili v 18 budkách, které jsme jim připravili, což je stejný počet jako loni,“ řekl Šálek.