Vyhledávání zvěře dronem s termovizí využívají už například v Jižních Čechách, na Vysočině či Plzeňsku a letos díky nim měli téměř nulové ztráty na zvířatech. „Pokud jsou příznivé podmínky, kvalitní dron s termovizí je velmi přesný v detekování živých zvířat. Po této pozitivní zkušenosti kolegů jsme začali i my o dron intenzivně usilovat,“ říká Irena Křesáková, předsedkyně spolku Zachraň srnče před sekačkou z.s., která s ostatními členy dobrovolníků doplňuje činnost myslivců, kterých je bohužel málo, a jsou navíc velice časově vytíženi a zachraňovat srnčata si někdy nemohou dovolit.

„V horším případě se stává, že myslivci neplní svou zákonnou povinnost opatřit zvěři ochranu před sečením vůbec,“ dodává smutně. Zároveň ale uznává, že někdy mohou myslivci dostat od majitele pole oznámení o seči pozdě a nemají již šanci patřičně reagovat. „Proto jsme tu my dobrovolníci, abychom byli myslivcům nápomocni. Bez jejich svolení a bez svolení majitele pole však na pole vyrazit nesmíme,“ dodává.

Někdy se myslivci snaží srnčata z pole vyhnat večer před sečením rojnicemi se psy, nebo pole tzv. „zapachovat“ rozházením napuštěných smotků s pachem predátora a odradit tak srny od rození mláďat v těchto oblastech, nebo je přimět větší srnčata odvést z pole.

„Z našich zkušeností však víme, že toto opatření nefunguje, protože i v takových místech srnčata pravidelně nacházíme,“ konstatuje Irena Křesáková, která by však ráda zmínila, že konkrétně v jejich regionu mají se zemědělci i mysliveckými spolky, kterým tak pomáhají předcházet ztrátám, výborné vztahy. Nabízí jim zdarma i asistenci či zastoupení na poli ve volném čase či o dovolené, kterou si pro tyto účely berou.

Dron pomůže snížit ztráty

„Nejúčinnějším záchranným opatřením je chodit na pole ráno před sečí v těsné rojnici nejlépe i se psy, kteří se řídí čichem. Tolik dobrovolníků však ráno bohužel nemáme. Nejsme proto schopni monitorovat každý metr čtvereční. Dron však ano. Zajistí nám pocit jistoty, že tam žádné srnče či jiné zvíře není,“ vysvětluje předsedkyně spolku. „Vyhledávání zvěře termovizí je nutné provádět časně ráno, kdy jsou ještě patrné rozdíly teplot mezi chladnou zemí a živým organismem,“ dodává.

A jak práce s dronem funguje? Pilot zaměří dronem plochu, která je určena k sečení po částech a na obrazovce se mu zobrazuje postupně plocha v barvách, které se liší právě teplotou. Pokud dron zaměří například srnče, tak se na obrazovce pilotovi objeví červený flíček, který má své souřadnice. Pilot následně může navigovat dobrovolníky tak, aby srnče s přesností našli. Ti srnče odchytí a na nezbytnou dobu ukryjí pod bedýnku nebo koš, který je umístěn mimo plochu určenou k sečení.

Záchrana srnčete se však řídí určitými pravidly. Skupinka dobrovolníků nikdy nesmí vstoupit na pole bez svolení majitele a myslivce. „Srnče přenášíme v rukavicích a v trsech trávy na nejbližší možné a bezpečné místo od nálezu. Srna se drží opodál, je plachá, ale když pomine nebezpečí, srnče si volá pískáním, na které jí srnče stejným způsobem odpovídá. Mateřský pud je u srn velmi silný, mládě hledá důkladně, dokud ho nenajde. Proto, pokud je to možné, srnče vždy vracíme po sečení na nejbližší možné a bezpečné místo pro usnadnění shledání mláděte s matkou, které je velmi emotivní,“ popisuje postup předsedkyně spolku Zachraň srnče před senosečí.

„Často, když vynášíme srnče již běhavé, si samo maminku zavolá. Ona mu poté běží naproti a odvádí si ho do bezpečí lesa nebo remízku,“ doplňuje Křesáková.

Dobrovolníci usilují o dron

„S každoročními ztrátami srnčat jsme se nesmířili, proto se snažíme akce vylepšovat a nyní usilujeme o dron s termovizí, který by srnčata nalezl najisto a snížil tak ztráty zvířat na minimum,“ vysvětluje předsedkyně spolku. Dodává však, že vhodné finanční podmínky pro jeho nákup jsou jen do konce roku, a jelikož jde vše z jejich kapsy, je to pro ně důležitý okamžik. I proto založili sbírku na Donio.cz Zachraň srnče dronem před sekačkou a prosí o pomoc širokou veřejnost.

Pokud vám osud srnčat, která se ještě nenarodila, není lhostejný nebo pokud patříte mezi milovníky zvířat a skupinka srnek na louce vám vždy rozbuší srdce a zahrne vás pocitem lásky ke zvířatům, můžete přispět jakoukoliv částkou, a zabránit tak zbytečnému umírání, ale i utrpení dospělých srnek. Sbírku najdete na Donio.cz pod názvem Zachraň srnče dronem před sekačkou.

Pomoci můžete i svojí osobní účastí a stát se v sezóně dobrovolníkem na zmíněných záchranných akcích. Veškeré informace jako přesná místa a čas najdete na facebooku ve skupině Zachraň srnče před sekačkou Kladensko.