Vláda nestihla schválit novelu zákona. Podle ní provoz systému měl přejít pod Komoru veterinárních lékařů. Ministerstvo počítá s tím, že po volbách novelu zákona předloží nové vládě. Plnohodnotný registr by tak měl fungovat od roku 2023.

„Dokončení legislativního procesu novely veterinárního zákona do sněmovních voleb se jeví jako nepravděpodobné. Návrh novely veterinárního zákona bude urychleně předložen nové vládě k odsouhlasení a následně opětovně postoupen Poslanecké sněmovně k projednání,“ sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Do informačního systému mají mít přístup soukromí veterinární lékaři, Státní veterinární správa (SVS) a také policie v případě nalezení psa. Za zapsání psa do registru budou veterináři určovat ceny individuálně v rámci ceny za očkování proti vzteklině. Veterináři budou mít povinnost zapsat psa do evidence do sedmi dní od čipování nebo očkování či přeočkování, a to také v případě změn v informacích o majiteli zvířete. Záznamy starší více než 20 let pak budou z registru vyřazeny.

Čip bez registrace je k ničemu 

Povinnost čipování psů platí v Česku už od ledna 2020. „Pomáhá to jednodušší identifikaci zvířete, pokud se ztratí či někomu ublíží, ale také je díky tomu možné lépe potírat nelegální množírny,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Přihlášení čipu do některého z registrů však zatím povinné není. Číselný kód uvedený na čipu přitom dokáže psa v případě registrace jednoznačně ztotožnit a najít jeho majitele. Bez registrace se kód stává pouze shlukem znaků. V tomto případě je podle něj šance dohledat majitele zvířete mizivá.

Centrální evidence psů má všechny údaje ze současných registrů sjednotit a velmi usnadnit vyhledávání čísla čipu. Dnes je vhodné čip zaregistrovat do více databází, především těch největších. Mezi ně patří například Národní registr majitelů zvířat či Back Home.

S návratem ztracených psů ale v současné době pomáhá také aplikace Najít zvíře. Vyhledávač bleskově prověří čísla čipu ve většině českých registrů. Není tak nutné každý registr ověřovat samostatně. Aplikace je bezplatně k dispozici pro webový prohlížeč a Android. Primárně je určena pro útulky, veterináře, neziskové organizace a jiné spolky, které se zabývají pomocí zvířatům.

Užitečné odkazy

Databáze ztracených a nalezených psů Státní veterinární správy: www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu.

Aplikace Najít zvíře – vyhledávání čipů zvířat v českých registrech: www.najitzvire.cz.

Registry psů

Do většiny registrů se je možné zaregistrovat online, případně u vašeho veterináře obdržíte formulář, který lze zaslat poštou na adresu registru.

Národní registr majitelů zvířat – narodniregistr.cz.
Back Home – backhome.cz.
Pet Family – centrální registr zvířat – centralniregistrzvirat.cz.
Centrální evidence zvířat a věcí ČR – identifikace.cz.
Český registr zvířat CZPETNET – czpetnet.cz
IFTA – Mezinárodní centrální registr zvířat – iftaregistr.cz.
Registr mikročipů – registrmikrocipu.cz.
Registr zvířecích čipů, známek a tetování– cipy-znamky.cz.