Mezi ptačí oběti patří jak malí pěvci, jako je třeba sýkora nebo červenka, tak i větší dravci, jako poštolka nebo krahujec.

„Průhledné sklo, jako je například plášť autobusové zastávky anebo protihluková stěna u dálnice, nedokáže pták zaznamenat jako překážku a v plné rychlosti do ní narazí. U zrcadlících plášťů budov, které často vidíme například na obchodních centrech nebo výškových budovách, je problematické, že věrně zrcadlí své okolí, včetně venkovní zeleně. Stávají se tak pro ptáky neviditelnými nebo je matou obrazem fiktivního venkovního prostředí,“ vysvětlil odborník ČSO na ochranu ptáků ve městech Lukáš Viktora.

Řešením nejsou ani nálepky, které vyobrazují dravce. Ptáci siluetu obletí a do skla stejně narazí. „Jedna silueta dravce, která se dosud používá, nefunguje. Nebezpečnou plochu je nutné zviditelnit celou, tedy například samolepkami nalepenými maximálně 10 cm od sebe, na tvaru přitom nezáleží,“ řekla Gabriela Dobruská, která se v ČSO věnuje osvětě a vzdělávání.

close Červenka obecná zabitá o prosklenou plochu info Zdroj: se svolením Evy Bernardové zoom_in Červenka obecná zabitá o prosklenou plochu

Nálepky, mezi kterými se ptáci nepokusí proletět, lze instalovat u menších ploch, ale u větších kancelářských budov nebo obchodních center je to často technicky nemožné. Proto je potřeba, aby se už při jejich plánování počítalo se zajištěním bezpečnosti pro ptáky.

A právě k tomu pomůže nově schválený standard „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“. ČSO se problematikou zabývá dlouhodobě, ale dosud narážela na chybějící komplexní opatření ze strany státu. To se však změnilo.

„Schválení standardu AOPK ČR znamená, že problém bude řešený jako celek. Jeho součástí jsou mimo jiné obecná pravidla prevence kolizí ptáků s rizikovými plochami. Zahrnuje i způsob, jak posuzovat individuální rizikovost budov. Máme velkou radost, protože o systémové řešení jsme dlouhodobě usilovali. Dokončení standardu a jeho přijetí 1. prosince je významným příspěvkem k tomu, aby budovy v Česku byly pro ptáky bezpečnější,“ sdělil Viktora.

Pomoci mohou i venkovní žaluzie 

U existujících budov, u kterých polepy nejsou možné, tak řešením může být například umístění venkovních žaluzií nebo rolet, ochranná síťovina, zastínění zrcadlících ploch, úprava okolí budovy, úprava zeleně, která budovu obklopuje, a podobně. U nově vznikajících budov se už opatření bude brát v potaz při projektování stavby.

| Video: Youtube

Některá města ještě před schválením standardu už dříve začala svůj majetek proti nárazům ptáků díky osvětě ČSO zabezpečovat. Například Praha zahrnula podmínku bezpečnosti pro ptáky do výběrového řízení na design nových autobusových zastávek. Na ně umístila motiv s drobnými kolečky. V olomoucké zoo pak zabezpečili průhledné stěny pavilonu levhartů samolepkami znázorňujícími keře, stromy či samotná zvířata.