Nejbližší příbuzný psa je vlk šedý, který pocházel z Eurasie a severní Ameriky. Dnes už vyhynulý druh vlka mohl žít na Sibiři před 23 tisíci let, tedy v poslední době ledové, kdy byla velká část Severní Ameriky, severní Evropy a Asie zamrzlá.

Zprvu vlci lidi jenom sledovali. Je také možné, že vedle nich žili ve smečkách a pochutnávali si na vyhozených zbytcích. Pravděpodobná je rovněž varianta, že naši prapředkové chovali vlčí štěňata jako mazlíčky.

Vztah mezi psem a člověkem se poté prohluboval a vlci začali procházet fyzickou přeměnou. Zmenšily se jim uši, zakřivily ocasy a změnilo se i vybarvení srsti. No a jak to všechno souvisí s otravnými návyky?

Psí pozdrav

Asi každý zná moment, kdy k němu přiběhne pes, na uvítanou vyskočí na svého pána a snaží se mu olíznout obličej. "Chtěli by člověku dát polibek - nebo alespoň to lidé takto popisují,“ říká Zsofia Viranyiová, odbornice na srovnávací poznání na Univerzitě veterinárního lékařství ve Vídni a spoluzakladatelka a spoluředitelka Wolf Science Center. Psí pozdrav pochází právě od jejich dávných předků - vlků.

Vlčí mláďata tímto způsobem zpravidla vítají ostatní členy smečky po návratu z lovu. Skáčou na ně a olizují jim tlamu. Je to způsob, kterým prosí jídlo. Vlk pak natrávenou potravu zvrací, aby ji potomkům poskytl. "Toto chování si zachovají i starší zvířata, která ho v zásadě používají k pozdravu," komentuje Viranyiová. 

Kočky a hlodavčí hostina

Také kočky žijí s lidmi po tisíce let. Pocházejí totiž ze severoafrických a asijských divokých koček. Kočky a lidé se tak pravděpodobně potkali na Středním Východě přibližně 6500 let zpátky, kdy vznikaly první zemědělské komunity.

V blízkosti lidských obydlí se nacházely různé zbytky, ty ale kočky nekonzumovaly kvůli špatnému trávení sacharidů a dalších látek. Lákalo je něco úplně jiného. Byli to drobní hlodavci, kteří naopak tyto zbytky preferovali. Není divu, že se kočky staly dalším vhodným kandidátem k domestikaci.

S těmito šelmičkami se pojí někdy dost nepříjemné mňoukání. Divoké kočky mňoukají jen v případě, kdy koťata volají matku. Domácí kočka si ho však udržuje po celý život. Komunikují tak právě se svými pány, nikoli s dalšími kočkami.

Psí štěkot

Podobné je to i v případě štěkání. Zatímco u vlka je štěkání určitým druhem varování, pes jej používá z různých důvodů. Ať je to pozdrav, pozvání ke hře nebo vzrušení z blížícího se krmení. Štěkot je také brán jako jeden z nejotravnějších psích projevů, na nějž si stěžují sousedé.

Fekálie

Velmi problematické je kálení koček do trávníků a pískovišť. V případě divokých koček se jedná o značení teritoria. To samé v podstatě dělají i kočky domácí, které dávají ostatním najevo, že teď nezvaný host vstupuje do jejich oblasti. Značí si ho však na samém okraji, většinou tedy až na zahradě u sousedů. Kočky také rády kálejí do kypré sypké půdy. Ideální k tomuto účelu je pískoviště. Nemůžeme se za to na ně tak moc zlobit. Je to prostě jejich přirozenost.

A proč kočky domů přinášejí mrtvé nebo polomrtvé hlodavce? Pojídat je díky vyvážené stravě obvykle nepotřebují. Napodobují ale chování své matky, která jim jako koťatům přinášela ještě živá zvířata, aby se potomci cvičili v lovu. Své pány tak považují za obzvláště nešikovná koťata, kterým je nutno pomáhat.