„Zajímá mě, jestli se nutriční nedostatky v potravě nějakým způsobem projevují v biochemických parametrech krve. Jinými slovy, zda je možné biochemickým vyšetřením krve dokázat, že je s výživou něco špatně ve smyslu změny některého z parametrů,“ přibližuje svůj výzkum Dana Zálešáková.

Pro experiment si studentka vybrala brojlerová kuřata. „Krevní profil u drůbeže není moc prozkoumaný, takže je to zajímavé. Neexistují totiž de facto žádné referenční hodnoty jednotlivých biochemických parametrů,“ vysvětluje doktorandka.

Kuřatům podávala tři speciálně namíchané směsi. Jedna skupina kuřat dostávala vyvážený poměr látek v krmivu, druhá skupina ale měla krmivo s o téměř třetinu menším obsahem dusíkatých látek. Třetí skupina zase dostávala směs s o třetinu nižším podílem minerálních látek.

Výsledky prokázaly, že zrovna deficit minerálů se v krvi neprojevil. Řada výrobců chovatele na podíl minerálů láká, a odpovídá tomu i cena krmiva. Teď by mohli ušetřit. „Ukazuje se, že některé hodnoty u těch minerálních látek v krmivu mohou být až moc nadhodnocené. Že možná skutečně není potřeba dávat tolik určitých prvků,“ říká Zálešáková.

Hrozí svalové dystrofie 

Nedostatek minerálních látek se u kuřat neprojevil ani na přírůstcích, výtěžnosti svaloviny nebo obecně na jejich zdraví. Hlídat vitaminy v potravě je ale důležité. Jejich nedostatek se na zdraví zvířat projeví rapidně.

„U kuřat se lze setkat třeba s nedostatkem vitaminu E a selenu, což jsou významné antioxidanty. Ve spojitosti s deficitem určitých aminokyselin to může vést například ke svalovým dystrofiím,“ popisuje Dana Zálešáková.

Vědkyně chce ale ještě prověřit, zda se deficit minerálů neprojevuje někde jinde, například v kostech nebo skořápkách vajec u nosnic. Tam by projevy mohly být výraznější. Výzkum by měl být přenositelný na další zástupce živočišné říše a rozbor krve by byl přínosný i pro chovatele krav, u kterých výživové nedostatky často vedou ke zdravotním problémům.