Běžně se před lidmi skrývají v křoví, když ale listí opadá, jsou vidět. S úderem zimy opuštěné, často zubožené kočky hlad donutí živit se u popelnic a po skládkách. Bývají vyhublé a mívají hnis v očích. Kdyby je prohlédl veterinář, viděl by i zkažené zuby a slyšel těžký dech ucpaných dutin. Utrpení řady nekastrovaných koček v Česku se stupňuje, když se raketově rozmnožují do velkých kolonií. Spolky ochránců zvířat ze situace viní lidi, kteří si pořídí zvířata a pak se o ně nestarají. Ale i obecní úřady, které by se podle aktivistů měly s lidskou nezodpovědností nějak poprat.

Jihomoravský KasProCats kvůli tomu napsal úředníkům a komunálním politikům otevřený dopis. „Jsme svědky spousty výsměchu a zlehčování tohoto tématu, které již delší dobu není udržitelné a je časovanou bombou,“ vysvětluje místopředseda spolku, vystudovaný ekolog Luboš Kristek, který se považuje za „kočičího lobbistu“. „Ta povinnost obce postarat se o nalezené zvíře se dovozuje z více ustanovení a dokonce i více zákonů, a neexistuje tedy jeden paragraf, na který by šlo odkázat,“ říká advokát Robert Plicka, místopředseda spolku Hlas zvířat. (Podrobněji to komentuje na konci článku, pozn. red.)

Podle ministerstva zemědělství je u toulavých koček povinností obce zabezpečit jejich péči v útulku. „Zřízení útulku není povinností obce,“ podotýká mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý, ale s tím, že pokud to obec neudělá, je povinná se o toulavá zvířata postarat jinak. Například že uzavře smlouvu o spolupráci s jinou obcí nebo s jiným útulkem. U ještě nezdivočelých opuštěných koček rezort obcím ten samý postup pouze doporučuje. A v případě opuštěných zdivočelých koček doporučují ministerští úředníci obcím, aby je ponechaly na jejich teritoriích. Ale až po provedení kastrace.

Obce se k věci podle zkušeností aktivistů stavějí různě. Kristek se nedávno pokusil přesvědčit vedení jihomoravských Přítluk, aby tam nechali vykastrovat asi 30hlavou kolonii koček. Po upozornění obec nešla do akce, ale nechala si vypracovat právní názor. Z následného dopisu z úřadu, který má redakce k dispozici, nakonec vyplývá, že v obci žádné bezprizorní kočky nejsou. „V případě kolonií jde dle všeho o kočky konkrétních, byť ne nyní známých vlastníků, které se sdružují ve vybraných lokalitách, neboť zde dostávají potravu,“ napsali z Přítluk.

Podle Kristka jde o jeden z příkladů kličkování představitelů obcí před odpovědností, zejména z finančních důvodů. „Pokud by všech 30 koček mělo přijít do útulku, jako že jsou všechny stejně plné, byla by to pro obec enormní částka,“ míní místopředseda KasProCats. Podle něho si ale Přítluky zadělávají na průšvih, přes zimu se může zdejší kolonie nekastrovaných koček ztrojnásobit.

Podobně podle kritiků dříve přerostla přes hlavu situace s opuštěnými kočkami ve Valašském Meziříčí, které za to aktivisté vlekli až k ministerstvu zemědělství. Jeho oddělení ochrany zvířat se ale nedávno za Valmez postavilo. „Neplyne, že by město postupovalo v rozporu se zákonem na ochranu zvířat, naopak se problematikou aktivně zabývá,“ stojí ve vyjádření, kterým se pochlubili na webu města.

Starost obcí o bezprizorní kočky je tak zatím spíš záležitostí humánního aktu či prozíravosti, než zřejmou zákonnou povinností. Na úředníky chce Kristek přesto zatlačit. Oporu nachází skoro u 2 tisíc lidí podepsaných pod peticí k jeho otevřenému dopisu. V plánu má poslat přes datovou schránku dotazy k řešení toulavých koček do všech obcí v ČR. Pokud nebudou reagovat ani na urgence, chce si stěžovat na krajích či ministerstvu. Nevylučuje, že v některých případech podá i trestní oznámení.

Deník se ptal odborníka: Jak zákon řeší povinnosti obcí postarat se o toulavé kočky?
Odpovídá advokát Robert Plicka: „Obecně řečeno, povinnost obce postarat se o zvířata nalezená na jejím území by mohla být v právních předpisech zakotvena mnohem jednoznačněji a lépe. Možná právě z důvodu, že je tuto povinnost třeba dovozovat z více ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu zvířat proti týrání, si mnohé obce myslí, že obejdou systém tím, že označí kočky za toulavá zvířata a své povinnosti se o tato zvířata postarat se vyhnou. Na každé nalezené zvíře na území obce se však uplatní ustanovení občanského zákoníku vztahující se k tzv. nálezu. Tato pravidla pak mj. zakotvují povinnost obce nález vyhlásit obvyklým způsobem a rozhodnout o tom, jak a kde bude nalezená věc uschována. Od této chvíle má obec povinnost se o zvíře postarat jako řádný hospodář, což vyplývá jak z kombinace několika ustanovení občanského zákoníku, tak např. z § 13 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. S ohledem na komplikovanost těchto pravidel a větší množství vzájemně provázaných ustanovení nyní společně s naším spolkem Hlas zvířat připravujeme detailní právní výklad k této problematice včetně popisu jednotlivých ustanovení, který v nadcházejících týdnech umístíme na našem webu www.hlaszvirat.cz, aby se kdokoliv mohl přesvědčit, že obce tyto povinnosti opravdu mají,“ uvádí Robert Plicka, advokát PLICKA & PARTNERS a místopředseda spolku Hlas zvířat.