„Nová vyhláška o ochraně zvířat vyžadujících zvláštní péči chce poskytnout přesná pravidla pro chovatele nebezpečných zvířat, například jedovatých hadů a krokodýlů a také pro veterinární inspektory, kteří tyto chovy kontrolují. Základní pravidla poskytuje vyhláška i pro další druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, jako jsou některé druhy šelem, primátů a kopytníků,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Například pro hada měřícího do 30 centimetrů musí být nově k dispozici prostor o velikosti nejméně 360 centimetrů čtverečních a krokodýl velikosti do jednoho metru musí mít délku vodní nádrže alespoň 1,5 metru při hloubce do 70 centimetrů. Obecně tak chovatel musí zajistit prostory, které velikostí odpovídají potřebám zvířat, umožňují přirozený pohyb a poskytují dostatek podnětů.

„Použité materiály a předměty musí být zdravotně nezávadné a nemohou zvířata zranit. Prostory musí být pro chovatele snadno přístupné, čistitelné, větratelné, odpovídat nárokům na teplotu a vlhkost. Pokud jsou určeny pro jedovaté hady a krokodýly, musí být uzamčeny a zajištěny před vstupem nepovolaných osob,“ pokračuje mluvčí.

Dostatek času 

Některá ustanovení vyhlášky začnou platit až od roku 2025, aby měli chovatelé dostatek času se připravit na změny a upravit podmínky ve svých chovech. Vyhláška se však týká jen zvířat v zájmových chovech. Netýká se zoologických zahrad, záchranných stanic, útulků ani cirkusů.

Na zvířata musí mít chovatel povolení, které vydává krajská veterinární správa. V opačném případě hrozí pokuta a odebrání zvířete.

„V minulosti nebyly konkrétní požadavky týkající se péče, prostor a vybavení pro chov zvířat vyžadujících zvláštní péči právními předpisy upraveny. Bylo možné vycházet pouze z nezávazného doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat. I dříve ale platilo, že chov musel být v souladu se zákonem na ochranu zvířat, za jehož porušení hrozí firmě pokuta až tři miliony korun a občanovi až jeden milion,“ doplnil Bílý.

Ke zvířatům vyžadujícím zvláštní péči patří například jedovatí plazi, krokodýli, někteří ptáci (kasuáři, sovy, někteří dravci), primáti a některé druhy šelem.