Na jaře a v první polovině léta je příroda nejzranitelnější a některé druhy zvířat jsou na přítomnost lidí citlivější. K těm zvláště citlivým patří sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Tito ptáci vyhledávají skrytá místa ve skalách a lesích, kde ale mohou být rušeni turisty.

„Proto těmto plachým lesním obyvatelům připravujeme podmínky tak, aby v době hnízdění byli lidmi vyrušováni co nejméně, ideálně vůbec. Hnízdní lokality přechodně uzavíráme jak v Národním parku České Švýcarsko, tak i v některých částech Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, například v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe,“ uvedl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Vstup je v národním parku dočasně omezen kromě celého klidového území také na 16 dalších místech, v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe se pak týká vedle tří lokalit se sezónním omezením horolezectví také dalších třech míst a na ostatním území CHKO Labské pískovce sedmi známých hnízdních lokalit.

„Omezení vstupu do hnízdních lokalit se nedotkne značených turistických cest, částečně však omezí využívání některých lezeckých objektů a případně některých neznačených lesních cest. Stráž přírody v těchto dnech hnízdní lokality vyznačuje informačními tabulkami ve třech jazycích a vymezovacími páskami. Současně strážci přírody sledují, která hnízdiště ptáci obsadí. V případě, že k obsazení některých hnízdních lokalit známých z dřívějška nedojde, vyznačení v terénu bude opět odstraněno a návštěvníci se v lokalitě budou moci pohybovat,“ upřesnil Salov.

Lidé dočasná omezení dodržují

Podle zkušeností správy parku z uplynulých let lidé dočasná omezení vstupu do hnízdišť na výjimky dodržují. „Odpovídá tomu i poměrně vysoká úspěšnost sokolů, čápů a výrů při vyvádění mláďat. Naopak porušení omezení vstupu mívá na hnízdící druhy fatální dopad, ptákům buď zastydne snůška nebo se otevře cesta do hnízda predátorům, protože plaší rodiče jsou z důvodu vyrušení nuceni hnízdo opustit,“ doplnil Salov.

Každý z ptáků na vyrušení reaguje trochu jinak. Zatímco sokoli nebo čápi uletí a po nějaké době se na hnízdo zase vrátí, výři se po vyrušení nevracejí vůbec. Ani sokoli a čápi se ale na hnízdo vrátit nemusí. Bývá tomu tak v případě, pokud místem lidé procházejí opakovaně nebo pod ním bivakují.