Zápisy do ZUŠ
Zápisy a přijímací řízení odstartují už od příštího týdne.

ZUŠ Rychnov nad Kněžnoustředa 14. května od 17 hodin
v prostorách Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou
Zápisu se mohou zúčastnit děti předškolního věku až po dospělé.


ZUŠ Kostelec nad Orlicístředa 14. května od 14 do 17 hodin,
čtvrtek 15. května od 14 do 17 hodin.
pobočka Častolovice
pátek 16. května od 15 do 16 hodin
pobočka Vamberk
pátek 16. května od 13 do 17 hodin

ZUŠ Dobruškačtvrtek 22. května od 15 do 18 hodin
pátek 23. května od 13 do 16 hodin

ZUŠ Opočnoúterý 20. května od půl druhé do 16 hodin

ZUŠ Týniště nad Orlicíčtvrtek 15. května od 16 do 18 hodin
čtvrtek 22. května od 16 do 18 hodin

Každý, kdo má zájem svou ratolest na „zušku“ přihlásit, má stále ještě možnost. Příští týden se rozjedou zápisy, pak už jen stačí splnit talentovou část.

„Děti při zkoušce například prokáží, jaký mají hudební sluch a rytmus. Je to především pro ně. My tímto způsobem zjistíme, zda má dítě opravdu nadání. Pak nedojde k tomu, že by se tu nějakým způsobem trápilo,“ vysvětluje ředitel ZUŠ Dobruška František Zima.

Podle kantorů je také velmi důležité, aby dítě mělo opravdu o daný obor zájem. Rodiče samozřejmě svou ratolest, pokud je nižšího věku, nějakým způsobem vedou. Nemělo by ale dojít k tomu, aby ho nutili. Díky pravidelným koncertům, které umělecké školy pořádají, si uměleckých oborů všimnou i samotní žáci, kteří se díky tomu do „zušky“ přihlásí.

Veliký zájem je na uměleckých školách o taneční obory a také hudební. Nejčastěji je to prý klavír, kytara nebo flétna.

„U nás ve škole je zájem o obory vyrovnaný. Nedá se říci, že by nějaká umělecká disciplína výrazně převažovala. Samozřejmě musíme dodržovat kapacitu, loni byl velký počet zájemců,“ prozradila ředitelka kostelecké umělecké školy F. I. Tůmy Jana Polnická.

Ta také dodává, že je důležité, k čemu rodiče dítě vedou.

Školy pořádají různá představení, ať už taneční, hudební nebo dramatická. Tím se dostanou do povědomí budoucího žáka či jeho rodiče.

V hudbě vede klavír, flétna i kytaraVelice často se děti na uměleckých školách věnují hře na hudební nástroj.
Nejoblíbenější je klavír a na druhém místě se pyšní kytara a flétna. Žáci se ale mohou věnovat také hře na akordeon, bicí, housle, violu, violoncello i basovou a elektrickou kytaru.
Děti se mohou učit i na dechové žesťové nebo dřevěné nástroje. Velmi oblíbený je pak také zpěv. Zde se i u těch nejmenších musí nejprve prokázat hudební sluch a dobrý rytmus. Učit se mohou jak sborovému zpěvu, tak sólovému. V rychnovské „zušce" existuje také umělecký obor týkající se zvukové tvorby a elektrického zpracování hudby. V kostelecké umělecké škole děti navštěvují ze začátku společnou přípravnou třídu, kde si osvojují některé hudební pojmy a pomocí her také rozvíjí svůj talent. Pedagogové tak mohou zjistit, jaké mají žáci předpoklady a jaký nástroj pro ně bude vhodný.„Na začátku stoprocentně hodně záleží na rozhodnutí rodičů. Hlavně pak u menších dětí ve věku mezi pěti a šesti lety,“ podotýká ředitel dobrušské umělecké školy František Zima.

Některé ratolesti navštěvují „zušky“ pravidelně. Chodí i na několik oborů najednou. Rozdělují se následně podle věku, jako na základní škole, i na té umělecké mají první a druhý stupeň.

„Dcera se začala věnovat hře na flétnu už ve školce. Teď v tom nadále pokračuje a začíná to zkoušet také na pozoun. Hudbě se věnuje dvakrát týdně, chodí také do dramatického kroužku,“ prozrazuje Martin Prachař z Rychnovska.

Ten dodává, že to dceru velmi baví a určitě to pomáhá i v jejím rozvoji.

Uměleckou školu mohou navštěvovat i dospělí, to ale není až tak časté. Hodně často se tu učí žáci středních škol, ti se tímto způsobem připravují na přijímací zkoušky na vysoké škole.

Cena se liší podle oboru, který bude favoritemRychnovsko – Vyučování na základních uměleckých školách probíhá stejně jako na jiných školách ve dvou pololetích. I žáci „zušky" dostávají na závěr vysvědčení.
Pololetně se také musí za vyučování platit. Ceny oborů se liší. Záleží na tom, o jaký obor se zrovna jedná.
Nejlevněji vyjde sborový zpěv, ten se pohybuje kolem 600 korun za pololetí. Výtvarný obor vyjde rodiče zhruba od 900 do 1300 korun. Literárně - dramatický stojí každého žáka zhruba osm stovek za rok.
Nejdráže pak vyjde hra na hudební nástroj, zde se totiž musí pedagog věnovat speciálně každému žákovi zvlášť. Je to asi nejnáročnější disciplína, do které nepatří pouze hra na nástroj, ale i další.Pololetně vyjde na 1500 korun.
V případě, že žáci nechtějí dále ve studiu pokračovat, mohou se z umělecké školy v pololetí odhlásit a nepřijdou tak o žádné peníze, které uhradily.
V posledních letech zájem o umělecké obory nadále stoupá. Podle zápisů se ukáže, jaký je zájem v letošním roce. Teprve po přijímacích zkouškách se ukáže, o který obor byl největší zájem letos.Věk není pro absolvování základní umělecké školy nijak důležitý. Pouze děti mladší pěti let musí mít potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny. „Jedná se většinou o tříleté žáčky, kteří se již od malička učí hrát například na housle. Naše škola je takovou průpravou do budoucího života,“ prozrazuje zástupkyně ředitele ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou Kamila Hájková.

Podle ní se děti, a nejenom ty, ale i starší studenti v umělecké škole naučí spoustu věcí vhodných do dalšího života.

Tanec vede u dívek, zlepší se i figuraTanec je jednou z moha disciplín, která je však velmi vyhledávaná. Umělecké školy se nevěnují pouze klasickému tanci. Samozřejmě velký zřetel je brán i na moderní tanec. Existují však i další zajímavé a pro někoho neznámé techniky.
Je to například jazz, lidový tanec a taneční gymnastika. Předškolní děti se zase mohou zdokonalovat v rytmických a pohybových cvičeních. Předností tohoto oboru jsou mnohá veřejná vystoupení, na kterých mohou děti předvést také svůj talent.
Při tanci jsou často používané různé pomůcky. Například barevné látky a pásy, ale i voda a další.Základním cílem na základních uměleckých školách je vychovat žáky k hlubšímu vnímání hudby a prostoru, ale také sebe sama a druhých. Žák si také díky pohybové aktivitě zlepšuje držení těla. Tanci se věnují především dívky, není to však pravidlem.


„Každá holčička by měla projít tanečním oborem. To jí do budoucna pomůže v dobrém postoji a také se naučí správné chůzi,“ podotýká Kamila Hájková.

Mladí lidé totiž v dnešní době mají s držením těla problémy.

I v tom jim může „zuška“ pomoci.

Díky talentu se dostanou i na vysokouVelké oblibě se těší také literárně- dramatický obor a výtvarná výuka.
„Dramaťák" naučí žáky nejen hereckému výkonu, ale také přednesu na veřejnosti. To se jim bude hodit například při různých přednáškách na veřejnosti. Žáci se také naučí správně vyslovovat. Dobré vyjadřování se jim pak bude hodit nadále také v dospělosti.
V uměleckém výtvarném oboru se děti hodně zdokonalí nejen v kreslení. Tento obor je velmi oblíbený u studentů středních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysokou školu. Výtvarné nadání se využije například v oboru stavební architektury, existují ale také školy zabývající se reklamou. I tady mohou studenti „zušky" velice dobře zhodnotit své znalosti. U přijímacích zkoušek do základních uměleckých škol musí budoucí žáci přinést na ukázku něco ze své výtvarné tvorby. To ale není vždy pravidlem, v některých tvoří až při samotné zkoušce.