„Je to špatné, jsem z Moravy, bydlím v Dobrušce a nemůžu sehnat zubaře,“ svěřuje se Margita Jašíčková. Není sama. Kde ho najít? Touto otázkou se trápí řada obyvatel Rychnovska i vedení obcí. Mladí zubaři ale dávají přednost větším městům a na venkov se neženou.

Podle předsedy Oblastní stomatologické komory v Rychnově nad Kněžnou Tomáše Petráka je o akutní případy postaráno dobře. „Akutní zubní péče je v okrese dostupná poměrně dobře, ve většině případů jsou pacienti ošetřeni bez zbytečného odkladu,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Stomatologové stárnou a také na Rychnovsku nezřídka přesluhují a ordinují i roky poté, co by si už mohli užívat důchodu. Jak se je daří nahrazovat?

Generační obměna zubních lékařů v našem okrese probíhá mírně lépe, než byl předpoklad krajského úřadu, byť je věc zkreslena mateřskými a rodičovskými dovolenými. Lze očekávat, že po skončení každého lékaře bez náhrady bude nějakou dobu v oblasti větší tlak na přijímání nových pacientů. Ostatní ordinace mohou pacienty přijímat pouze postupně, aby nedošlo k překročení únosného zatížení zdravotnického zařízení, a tím k omezení dostupnosti a kvality péče.

Předseda Oblastní stomatologické komory v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Petrák.Předseda Oblastní stomatologické komory v Rychnově nad Kněžnou Tomáš Petrák.Zdroj: Stomatologie Petrák

A co když pacient svého ošetřujícího lékaře nemá?

Je vhodné se obrátit na zdravotní pojišťovnu se žádostí o poskytnutí kontaktu na konkrétní zdravotnické zařízení v dojezdové vzdálenosti, které má volnou kapacitu pro nové pacienty. Péči o síť smluvních poskytovatelů mají v rukou zdravotní pojišťovny.

Ta dojezdová vzdálenost ale bývá problém. Někteří lidé z Rychnovska dojíždějí i do Prahy a dál. Změnilo se něco v tomto ohledu v posledních letech?

V minulých letech se vznikem nových ordinací a nových úvazků lékařů v oblasti otevřela kapacita pro několik tisíc pacientů. Věřím, že podstatná část pacientů aktivně hledajících péči v posledních letech zubního lékaře našla. V regionu existují zařízení, která pacienty s ukončenou léčbou převádí do krátkých pravidelných kontrol. Tím získají volný čas a kapacitu pro příjem nových pacientů.

Bohužel je nutné počítat s tím, že některé ordinace, které fungují, nebo donedávna fungovaly v menších obcích, budou pravděpodobně nahrazeny ordinací ve městě nebo blízkém středisku. Mám ale informace, že se poměrně úspěšně pracuje na otevření nových a rozšíření kapacity stávajících ordinací i mimo okresní město. Problémy s místní dostupností jistě budou v menších obcích v Orlických horách, které jsou hraničně dostupné do 35 minut k Rychnovu nad Kněžnou.

Co může nové lékaře na Rychnovsko přitáhnout?

Noví lékaři se budou stěhovat pravděpodobně do míst, která znají oni nebo jejich životní partnerky a partneři. Pokud bude v regionu dobré prostředí pro život a práci, dobré základní a střední školství a jiné vhodné podmínky, je pravděpodobné, že se relativní počet lékařů v regionu zvýší.

Někteří lidé ale poukazují na to, že když už se někde nový zubař objeví a nabírá pacienty, ne vždy si jeho péči mohou dovolit. Týká se to tedy těch nesmluvních. Co byste jim vzkázal?

Cena ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění je stanovena náklady a výpočtem podle přesně dané metodiky, kterou pro každý rok vydává ministerstvo. Některé výkony v zubním lékařství jsou ze zdravotního pojištění kryty cenou podobnou nákladům, další jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou cenou významně podnákladovou. Takové výkony a výrobky zubní ordinace a laboratoře nejčastěji dotují časem nebo penězi. Přispět ke snížení nákladovosti provozu zubní ordinace jistě může snížení administrativní zátěže všeobecné i specifické pro zdravotnictví - například často musí ordinace zubních lékařů plnit i opatření vhodná spíše pro nemocnice.

Kvůli jakým zubním onemocněním se na vás pacienti obracejí nejčastěji? A jak jim předejít?

Je to zubní kaz a parodontitida, v naprosté většině případů nemusí nikdy vzniknout. Faktorů je několik, ale nejzásadnější je kvalitní domácí ústní hygiena, zejména pomocí profesionálně vybraných mezizubních kartáčků a vhodného zubního kartáčku správnou technikou do pocitu hladkých zubů. Dále jsou poměrně snadno ovlivnitelné stravovací návyky, kde největší roli hrají sacharidy. Řešení stavu, kdy je větší počet zubů s kazem a dalšími komplikacemi, je náročné. Ošetření z větší části hrazené ze zdravotního pojištění je možné, ale nemusí být pacientem akceptovatelné ani vhodné vzhledem k aktuálním poznatkům medicíny.

Co může pomoci?

Větší osvěta. Pacienti často nemají povědomí o efektivní preventivní péči. Bohužel ale přicházejí i pacienti, kteří efektivní preventivní péči aktivně odmítají a zuby sobě nebo svým dětem, i přes naše opakovaná doporučení a tréninky, správně nečistí. Již zítra můžeme mít generaci úplně zdravých dětí, které péči zubního lékaře budou potřebovat pouze výjimečně.