O zrušení chirurgického oddělení ve zdejší nemocnici se ve městě začalo veřejně mluvit v březnu. Listopadová realita je daleko tvrdší. Ve hře jsou už jen dvě varianty, jednou z nich je zrušení nemocnice.

Druhá možnost, která počítá se zachováním ambulance, oddělení následné péče a interního oddělení s jednotkou intenzivní péče, měla ještě v září šanci na úspěch. Pro Opočno by to znamenalo investici více než 30 milionů na celkovou rekonstrukci. Na jednání krajského zastupitelstva 9. září však proti tomu vystoupil zastupitel a senátor Vladimír Dryml.

Vyhozené peníze

„Argumenty, které předložil, byly natolik závažné, že bylo nutno se jimi zabývat,“ informuje krajský zastupitel z Opočna Marian Slodičák. „Nemocnice jsou zadlužené a nelze očekávat, že do zdravotnictví půjde více financí. Už před volbami bylo deklarováno snížení platů ve veřejné sféře, teď je to realita, která znamená také snížení odvodů do zdravotnictví. To přinese další nepříjemné kroky, dostupnost zdravotní péče se bude snižovat všude,“ tvrdí Slodičák. Za opodstatněné považuje Drymlovy obavy, že investice do opočenské nemocnice by byly vyhozené peníze, protože by velmi brzy nebylo na provoz. Sám je však rozhodnut podpořit variantu, která počítá se zachováním nemocnice.

O investici přes 30 milionů měli rozhodnout krajští zastupitelé 4. listopadu na základě posudků odborné komise, ta však požadované materiály nepředložila a požádala o prodloužení lhůty.

Pojišťovna, starosta

„Záležitost ještě nebyla projednána s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ani se zástupci regionu. Čeká se na ustanovení nového starosty, čeká se také na výstup odborné pracovní skupiny. Navíc vše by mělo být předáno zastupitelům jako komplexní balík zahrnující i využití nemocnice v Rychnově. Ale především to ještě nebylo projednáno s pojišťovnou,“ zdůraznila radní Královéhradeckého kraje zodpovědná za zdravotnictví Jana Třešňáková, proč bylo téma opočenské nemocnice na čtvrtečním zasedání odloženo.

Do konce měsíce by tedy komise měla předložit návrh na řešení zabezpečení zdravotní péče na celém Rychnovsku, Opočno bude jeho součástí. Konečné rozhodnutí by mělo padnout na jednání zastupitelstva 2. prosince.

Pro občany Opočna je tedy zánik nemocnice reálnou hrozbou. Co by to znamenalo? Lůžka by byla přesunuta do Rychnova n. K. a do Náchoda, v areálu by zůstaly pouze ambulance. Podle Mariana Slodičáka by se tak nabídl prostor pro vznik dalších ambulancí, jako příklad dává dobrušskou polikliniku. Pokud by některé budovy zůstaly prázdné, jednalo by se s městem o využití, v případě převodu do vlastnictví města by radnice měla možnost zvážit nabídku polského investora.

Radnici se převzetí prázdných budov nelíbí. „Pro mě zůstává prioritou zachování dostupné zdravotní péče pro občany. Polský investor má zájem převzít stávající péči, to by bylo reálné a nechápu neochotu kraje se touto možností seriózně zabývat. Převzetí prázdných budov by bylo o něčem jiném, ale myslím, že na tyto úvahy je brzy,“ sděluje starosta Štěpán Jelínek.

O nového investora není zájem?

Do hry by zřejmě ráda vstoupila polská společnost EMC, která provozuje několik zdravotnických zařízení v zahraničí a která podala na kraj oficiální písemnou žádost. „Zástupci společnosti nás navštívili, představili nám projekt v některých nemocnicích, ale jinak s žádnými konkrétními návrhy nepřišli.
Dále komunikujeme písemně, nyní budeme reagovat na dopis, který nám přišel. V něm se však ptají, jak bychom si představovali provoz, ale to by měli navrhnout oni. Ovšem pojišťovna by stejně nejspíš nového poskytovatele zdravotnických služeb neakceptovala. Není zájem pouštět sem někoho dalšího, naopak se hodlá omezit počet lůžek. Navíc prakticky polovina jejich péče se platí úhradami klientů, v Polsku je zkrátka jiný systém,“ přiblížila jednání s polským investorem Třešňáková. Marian Slodičák, který je rovněž v novém zastupitelstvu na opočenské radnici, stejně jako dosavadní starosta Štěpán Jelínek se shodují: veškeré diskuze jsou předčasné, stále se zvažují dvě varianty, je nutné vyčkat do 2. prosince.

Rychnov má kapacity

Pokud by v Opočně nemocnice zcela zanikla, lůžková kapacita by následně přešla především na Rychnov. „Tuto možnost jsme sice neiniciovali, ale je potřeba si uvědomit, že opočenská nemocnice spádově i historicky patří pod Rychnov, přičemž současné připojení k Náchodu bylo nestandardní. Poté, co byla chirurgie v Opočně k 1. červenci zavřena, extrémní nárůst péče u nás zatím nezaznamenáváme. Případný útlum proto rychnovská nemocnice dovede akceptovat a s počtem lůžek se vyrovnat,“ sdělil ředitel Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou Luboš Mottl. Ve hře je také rozdělení opočenské kapacity s Náchodem. „Variant je několik. Důležité je chování potenciálního pacienta, kam pocitově či přímo cíleně zamíří. Buď vyhledá péči v nejbližší nemocnici, nebo jinde, či uváží, že ji nepotřebuje. Ovšem toto se generuje delší dobu a na základě mnoha různých faktorů. Je třeba také konstatovat fakt, že v Královéhradeckém kraji je dostatek lůžkových kapacit,“ informoval ředitel.

Také on situaci v Opočně bedlivě sleduje. „Na jedné straně je oficiální koncepce krajských zastupitelů, na druhé přirozený vývoj. Další rovinou je například personál. Pokud zaměstnanci reflektují, co se děje, mohou se zajímat o atraktivnější angažmá. A pokud mají třeba dobré jméno, mohou za nimi jít i někteří pacienti,“ míní Luboš Mottl.

Pavel Illich, Dana Marková