„V návratu do všedního života jim pomohly i finanční prostředky z veřejných sbírek, které jejich kamarádi, hasiči vyhlásili začátkem roku 2017 a které na konci loňského roku skončily,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že oběma pomohly překonat těžkou životní zkoušku kromě rodin a kolegů i například Nadace REGI Base či Nadace policistů a hasičů.

„Martin Šabata a Libor Bohdanecký museli kvůli následkům svých zranění služební poměr opustit, ale duší zůstávají stále hasiči. Oba se dokázali vrátit do práce, i když teď tráví většinu času u počítače,“ dodala Martina Götzová.

Finanční sbírky, díky kterým se podařilo vybrat kolem jednoho milionu korun, pomohly oběma hasičům jak s náročnými rehabilitacemi, tak s pořízením nepostradatelných technických pomůcek.

„Všem bych chtěl poděkovat a taky jim trochu ukázat, že všechny problémy, které nás v životě provázejí, nemusí být tak tragické, jak se nám někdy na první pohled zdá,“ uvedla Libor Bohdanecký z Hradecka.

„Všem kdo mě podpořili a podporují, bych chtěl především z celého srdce poděkovat. Doufám, že budu moci jejich nezištnou podporu nějak oplatit. Očekávám, že se uzdravím a budu pomáhat ostatním, jako se dostalo pomoci mně,“ dodal pak Martin Šabata z Rychnovska.

V Týništi zasadí na počest Olgy Havlové lípu.
Osobnost Olgy Havlové bude připomínat lípa