Studie horní stanice lanové dráhy na Sněžku, předložená před několika týdny, doznala řady změn. Definitivní podoba však stále jasná není. Budoucí vzhled všech objektů, které souvisejí se stavbou nové lanovky v Krkonoších, provázejí už měsíc četná jednání. Schůzek se účastní investoři, architekt, projektanti i správcinárodníhoparku. „Musíme dodržet tři hlavní kritéria, kterými národní park podmínil povolení rekonstrukce lanové dráhy. Půdorys, objem a vzhled. Tím jsme limitováni. O tom, jak podmínky dodržet, teď diskutujeme,“ vysvětlil starosta Pece Alan Tomášek. Zároveň odmítl, že by se o vzhled budov vedly zásadní spory. Horní stanice lanovky je v nejpřísněji chráněné, první zóně národního parku. „Musíme respektovat jasné mantinely. Pro architekta nezbyl žádný fantazijní prostor. Nemůžeme si na vrcholu Sněžky vymýšlet netradiční architektonické prvky. Podoba je daná, objekt se změní k lepšímu pouze díky rekonstrukci. Některé práce jsme udělali už v loňském roce. Se správci parku nyní diskutujeme o způsobu zastřešení technologie lanovky a řešíme další technické věci,“ popsal současný stav rozhodování o budoucí lanovce starosta Tomášek.

Potřebují verdikt brzy, kvůli dotaci

Projektanti stavby z kanceláře Trento spolu s architektem Davidem Kratochvílem z královédvorské kanceláře K2 Architekti stále přetvářejí studii. Hledají spolu se správci parku kompromisní řešení. Čas je neúprosný. Žádost o dotaci z regionálních operačních fondů ROP musí být podána do konce roku. „Příští týden máme další schůzku se správci parku. Věřím, že se už rýsuje dohoda o konečné podobě,“ poznamenal architekt David Kratochvíl. Právě každý týden prováděné změny, které směřují k definitivní podobě studie, jsou důvodem, proč investoři z Pece pod Sněžkou zatím odmítají zveřejnit vizualizace. „To, co bychom lidem ukázali, nemusí být zítra už pravda. Nechceme tedy zveřejňovat prostřednictvím médií zavádějící obrázky,“ zdůraznil Alan Tomášek.

Ke kompromisu byla dlouhá cesta

Prezentaci záměru začátkem května v peckém hotelu Horizont zpestřili představením svých návrhů studenti pražské vysoké školy ČVUT. Některé z jejich vizualizací se zalíbily i řediteli Správy Krkonošského národního parku Jiřímu Novákovi. „Uměl bych si některé z nápadů na Sněžce klidně představit,“ uvedl začátkem května . Kompromis, díky němuž správci parku souhlasí s rekonstrukcí lanové dráhy až na vrchol, vznikal několik let. Zpočátku správci KRNAP nechtěli o stavbě dráhy až na vrchol ani slyšet. Třecí plochy se objevovaly i nad záměrem Pece budovat lanovku aspoň na Růžovou horu. S tím totiž souviselo i plánované vybudování nového lyžařského areálu v chráněné lokalitě. „Tehdy jsme prostě neměli jinou šanci. Abychom ufinancovali výstavbu lanové dráhy sami, potřebovali jsme další podnikatelský záměr. Tím byl lyžařský areál,“ řekl starosta Alan Tomášek. S možností získat dotaci z evropských fondů se situace loni zcela změnila. Pec pod Sněžkou od záměru vybudovat růžovohorský lyžařský areál ustoupila. Správci parku pak kývli na rekonstrukci lanovky až na vrchol Sněžky.

Aktuálně se mluví o trase dráhy

Zástupci zainteresovaných stran se v úterý sešli na další schůzce. Diskuse byla nad trasou lanovky. „Musíme specifikovat technické řešení ukotvení sloupů do stávajících patek a předložit ho Správě KRNAP,“ řekl starosta Alan Tomášek.

Investice má být 400 milionů korun

Lanová dráha má být rekonstruována s pomocí dotačních peněz. Investice je spočítaná na 400 milionů korun. Město do ní bude muset vložit 10 až 15 procent vlastních prostředků. „Takový úvěr jsme schopni splácet z provozních výnosů. Možnost žádat o dotaci byla zásadním momentem pro kompromis se správci parku,“ uvedl starosta Pece Alan Tomášek. Kromě zachování původní trasy, podoby a objemu staveb v KRNAP od začátku požadovali také zachování kapacity 250 osob za hodinu. To se zprvu investorům zdálo zcela nepřijatelné. „Využitelnost osmimístné kabiny bude nižší než u dvousedačky, takže dojde paradoxně ke snížení přepravy,“ argumentovali zpočátku představitelé akciové společnosti Lanová dráha Sněžka. Díky možnosti dotace přistoupili i na tento požadavek. Získání dotace není jisté, přesto město už nyní investuje desetitisíce do administrativních kroků.

Souhlas dali všichni

Shoda nad možností rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku panuje nejen mezi hlavními protagonisty, ale zelenou jí dali i starostové krkonošských měst a obcí. Začátkem roku zvedli ruku pro návrhy na jednání regionální sekce Rady Krkonošského národního parku po předchozím doporučení vědecké sekce. Starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek považuje přestavbu lanovky za prubířský kámen svého volebního působení. „Vytyčil jsem si to jako svůj hlavní cíl,“ řekl. A jaké zásadní momenty jsou v kompromisním dokumentu? Dolní stanice lanovky bude přesunuta do prostoru objektu Lesovna, tedy blíže k centru. Rekonstrukce mezistanice a horní stanice bude v dnešním půdorysu, objemu a podobě při zachování rozsahu poskytovaných služeb. Při rekonstrukci úseků nesmí být provedeny zásahy do terénu s výjimkou výměny stožárů. Současná lanovka byla postavena v roce 1949. Ročně vyjede na vrchol Sněžky asi 100 tisíc lidí. Tento počet znamená jen něco přes 13% celkové návštěvnosti hory. Lanovka má kapacitu 250 osob za hodinu. Doba jízdy na Růžovou horu je 11 minut, z Růžové hory na Sněžku 13,5 minuty.