Většinu, 2 496 hlasů, získalo Sdružení nezávislých kandidátů, které vzniklo před volbami z původního SNK ED, které v minulých volbách 2006 získalo čtyři mandáty a smetlo ze starostenského místa starostu, který se ve čtvrtém období značné části voličů stal nepřijatelným. Patrně v politických postech nejvyšší kategorie opravdu platí, že moc zachutná a člověk se pak necítí vázán míněním ostatních.

Komunální volby 2010 přinesly vítězství SNK bez přídomku ED, neboť se jimi delegovaná starostka ocitla velmi brzy v roli předchůdce. Jakmile se představitel obce obklopí lidmi, kteří mu říkají jen to, co chce slyšet, pád z vršku je nevyhnutelný. V tom spočívají přednosti demokracie, soutěže politických stran.

V Častolovicích však v koaličních jednáních brzo vyšlo najevo, že nové uskupení má v čele staré členy SNK ED. A ti v době svého trvání neudělali nic proti tomu, aby jejich kandidátka a poté starostka neselhala. V nové straně se sami začali cítit tak čistí, že do svého předvolebního letáku napsali: „Nesestavujeme kandidátní listinu a program pouze za účelem voleb. Ve svých názorech a rozhodnutích se budeme řídit vlastním rozumem a přesvědčením, a to s maximálními ohledy na názory a stanoviska občanů městyse Častolovice“.

A dobří Častolovičtí, naladěni úvodem letáku, v němž se pravilo, že SNK „v poslední době nesouhlasí s některými postoji vedení městyse… a shodu nenachází ani ve způsobu chování a formě reprezentace“, svůj hlas ve volbách radostně odevzdali. V počtu víc než hojném, viz výše.

Ke svému nesmírnému podivení však ženy a muži SNK (správně v letáku upozornili, že mají mezi sebou celkem sedm občanů s akademickým titulem) nezískali pro své obrodné snahy většinu v koalici. Nová tvář častolovické politiky, jak SNK nazvalo Věci veřejné na 2. místě v dalším letáku (který pošta dodala dva dny před ustavujícím volebním zasedáním v úterý 9. listopadu), totiž uzavřela podle nich neblahou koalici se stranou jimi kdysi vyhnaného starosty a ODS, za jejichž barvy celé uplynulé období, leč v zájmu obce, jednala odstupující místostarostka nominovaná koalicí do čela obce.

A členové SNK, kteří na onom druhém letáku vyslovují podiv nad počínáním VV, když uzavře koalici „s takovými“, se pak rozhodli k závěrečnému tahu: na veřejném ustavujícím zasedání s volbou starosty a zastupitelstva konaném ve čtvrtek 11. listopadu od 18 hodin v sále restaurace U Lva nechali vystoupit svou odstoupivší zastupitelku, která svůj mandát odevzdala náhradníkovi, aby vznesla zdánlivě oprávněnou námitku: volba je neplatná, protože nebyl odsouhlasen program zasedání. (Vynález této obstrukce prý byl dovezen z Kostelce).

Odborníci exaktních oborů i inženýři v SNK počítali skvěle: vedení schůze bude jistě nervózní, zapisovatel je člověk, který docela určitě nezapíše všechno, což se ostatně potvrdilo, a připomínka řadové občanky bude známkou té nejvyšší úrovně demokracie, jakou si lze v české kotlině vůbec představit. Ono se to sice nahrávalo na diktafon, ale obětavý zapisovatel jistě nevyjde z formy – taky ne, po protinávrhu, že volba platná je a shledání, že důkaz v zápisu chybí, stačil pohotově říci, že diktafonu došly baterky.

Ještě štěstí, že se při práci s lidmi nedá všechno spočítat a naplánovat. Že zpravidla pravda vždycky vyjde najevo, i když to dá fušku. I v Častolovicích. Diktafon si vyžádala (vypůjčila) právě zvolená starostka a po jeho opětovném zprovoznění zjistila, že záznam z počátku schůze kupodivu existuje a obsahuje i napadené odsouhlasení programu. Škoda jen, že důležitá slova nebylo možné pustit přímo na ustanovující schůzi.

Ono je totiž velmi racionální distancovat se od bývalé členky, která nedostála očekáváním. Ale je to nemravné. Mravnost, etika, smysl pro fér hru, to musí být alfou a omegou počínání každého politika, na jakékoli úrovni. A zdaleka nejen v Častolovicích.

Mgr. Jana Albrechtová