Předpoklad o spojení Solnice s Rychnovem již není nereálný. Doposud rozdělené území průmyslových zón mají totiž spojit v jeden celek padesátime〜trové pásy podél silnice I/14.

Jeden celek

Zatímco Solnice již má v územním plánu zapracovanou průmyslovou zónu od automobilky až po Litohrady jako celistvou plochu, v Rychnově nad Kněžnou jsou vedené dvě samostatné zóny. „My jsme solnickou část sloučili již v roce 2004, což bylo podmínkou pro financování průmyslové zóny,“ upřesnil solnický starosta Ladislav Kubíček, který tento zdroj financování využívá již několik let.

Protože i Rychnov chce čerpat peníze, mj. na výstavbu nové požární zbrojnice z pobídkového balíku 1,8 miliardy korun, musí spojit průmyslové zóny v jeden celek i se solnickou. Vznikla by tak jediná plocha, táhnoucí se od Solnice až do Rychnova nad Kněžnou.

Půl roku práce

„Rychnovští zastupitelé nejprve schválili pořízení změny územního plánu a v pondělí podpořili propojení zón. Teď ještě zbývá vše udělat, což je tak půl roku práce,“ komentoval schválený materiál jeho autor Milan Jasanský z odboru regionálního rozvoje MěÚ.

Změna č. 4 Územního plánu města (pdf nákres)