Zrestaurován byl nákladem a péčí obce a Okrašlovacího spolku v Potštejně.