Setkání pořádá Místní akční skupina (MAS) POHODA (Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA) venkova a občanské sdružení MAS Vyhlídka. Uskuteční se ve 14.00 hodin v městském informačním centru v Rychnově n. K.


Výhodná značka

Účastníci upraví kritéria pro udělování značky místním výrobkům a produktům v Orlických horách a Podorlicku a vysvětlí instrukce k užívání značky. „Během roku, kdy certifikát existuje, se ukázalo, že je pro výrobce značka výhodná a o produkty mají lidé zájem,“ uvedl předseda MAS POHODA venkova a koordinátor značení v Orlických horách Luboš Řehák.


Prodejní síť

Jednat se v úterý bude i o společných aktivitách držitelů certifikátů a zástupců institucí z oblasti cestovního ruchu. Přítomní se tak například zaměří na vytvoření sítě prodejních míst nebo internetového obchodu, kde by se daly domácí výrobky z Orlických hor zakoupit.
V rychnovském regionu značí produkty již dvanáct řemeslníků, výrobců a drobných podnikatelů.

Pavel Bednář