„Dostavba a modernizace rychnovské nemocnice je klíčovým projektem pro další rozvoj celého regionu. Díky této investici zajistíme zdravotní obslužnost nejen pro průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, ale také se sníží zatížení Fakultní nemocnice Hradec Králové, kam velká část obyvatel Rychnovska za zdravotní péčí dosud jezdí. Chtěl bych ještě jednou ocenit také jednání s představiteli předchozí i současné vlády, kdy po několikaletém váhání v červenci loňského roku konečně došlo k dohodě nad plněním vládního usnesení ze strany státu v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Spoluúčast státu na modernizaci rychnovské nemocnice potvrdil při návštěvě Královéhradeckého kraje letos v únoru ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Kraj tak může počítat s dotací státu na dostavbu celkem ve výši 300 milionů korun. Veřejnou zakázku kompletně zajišťuje Oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací.

Místo skladu parkoviště

„Hlavním kritériem při vyhodnocování vypsané veřejné zakázky bude cena za vyhotovené dílo, kdy nejvyšší přípustnou cenovou nabídkou je částka 815 milionů korun bez DPH. Stavební práce chceme odstartovat ještě v letošním roce a trvat by měly dva roky od zahájení stavby. Hotová nemocnice by měla pacientům a veškerému personálu začít sloužit počátkem roku 2025. Přípravy na modernizaci rychnovské nemocnice probíhají už nyní, jelikož v současné době se hodnotí nabídky výběrového řízení na zhotovitele demoličních prací," uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož gesce spadá oblast investic.

V předstihu bude zdemolován původní sklad v areálu nemocnice. Po jeho zbourání bude pozemek využit pro zařízení staveniště při výstavbě nového pavilonu a po dokončení výstavby poslouží jako nové parkoviště pro osobní auta.

Nemocnice pro 21. století

Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci tří podlaží stávajícího objektu DIGP, kdy moderní interiér získá centrální sterilizace pro celý areál nemocnice, onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie, upravený hlavní vstup do objektu s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí je recepce se zázemím, lékárna, bufet a nově dojde k úpravě zázemí pro lékaře a sestry.

Součástí pavilonu DIGP bude nová pětipodlažní přístavba budovy urgentního příjmu, která v sobě zahrne urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní včetně zázemí, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

close Vizualizace budoucí podoby nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. info Zdroj: Archiv KÚ KHK zoom_in Vizualizace budoucí podoby nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Dále vzniknou objekty pro medicinální plyny a nové energocentrum. Úpravami projdou zpevněné plochy, komunikace, parkovací místa a inženýrské sítě technické infrastruktury.

"Přínos záměru bude už z hlediska technicko-stavebního, to znamená, že bude nemocnice fungovat v jednom monobloku. Provoz bude příjemnější a samozřejmě levnější. Druhým faktorem, možná ještě významnějším, je ten, že nemocnice bude nemocnicí 21. století, tak jak jsou postavené na sever a na západ od nás. Bude i atraktivnější pro zaměstnance, což je naše nejcennější aktivum, a pro ty, kteří by u nás chtěli pracovat," míní ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Výhodnější provoz

„Zároveň se podaří oddělit potřeby pacientů vyžadujících akutní péči od těch plánovaných a ambulantních nebo návštěv. Nová budova nám pomůže pokrýt zvýšené nároky na poskytovanou péči v požadovaném rozsahu s odpovídajícím počtem zdravotnického personálu. Sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření pacientů na jednom místě je pro pacienty i personál daleko výhodnější,“ doplnil radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Královéhradecký kraj do rychnovské nemocnice investoval ještě před očekávanou rozsáhlou modernizací. V listopadu loňského roku dokončil rekonstrukci fasády multioborového pavilonu DIGP. Budova je nyní zateplená, má vyměněná okna a modernizací prošly také porodní boxy a zákrokový sál porodnice. Tyto stavební práce stály přes 60 milionů korun.