Deník mezi 1400 dětmi od 6 do 15 let prováděl celostátní průzkum. Tentokrát bylo tématem, co je největším nebezpečím pro lidstvo a co by podle školáků mohlo úplně zmizet ze světa.
Dotazům neušly ani děti z Rychnovska.
Školáci prvního stupně považují za největší nebezpečí většinou jaderné zbraně, války, letadla s bombami. „Úplně ze světa by mohli zmizet zlí lidé,“ uvedla sedmiletá dívka, která dodala, že nebezpečím pro lidi jsou závist a nenávist.
Naopak děti z druhého stupně odpovídaly podstatně různoroději. „Na světě mi nic nevadí, nemám potřebu, aby něco zmizelo. Nebezpečím pro nás však jsou mimozemšťané,“ uvedla třináctiletá školačka.
Její spolužačka jednozačně tvrdí, že války by měly zmizet. „Hrozbou pro lidstvo je lidstvo samo. Za vším stojí člověk. Mnohé dobré nápady se otáčejí postupně proti lidem,“ rozpovídala se další dotazovaná.
„Já bych nechtěla nic zprovodit ze světa, takhle to je alespoň zajímavé. Otázka nebezpečí, to je jiné, určitě nás ničí různé škodlivé plyny a lidská závist,“ reagovala patnáctiletá dotazovaná.
Děti na Rychnovsku však jako nebezpečí pro lidstvo vnímají podstatně více například živelné katastrofy včetně možné exploze Slunce. Toho se obává zhruba šedesát procent dotazovaných z regionu. V celostátním měřítku se však katastrof bojí jen dvanáct procent. Naopak z výsledků průzkumu vychází, že nejvíce, dvacet procent, se hrozí negativních důsledků civilzace jako je např. globální oteplování. Na Rychnovsku se o oteplování Země ani nezmínili.
„Já bych si přála, aby zmizely drogy a zároveň je označuji jako velké nebezpečí pro lidi. Kvůli nim jsou pak schopni úplně všeho,“ vyjádřil svůj názor dvanáctiletý chlapec.
Čtrnáctiletá školačka zase vidí hrozbu a tudíž by nechala zmizet ze světa politiky. „Politiku příliš nesleduji, ale mám pocit, že mnohá rozhodnutí nás ženou do záhuby,“ dodala.