Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bude na programu setkání 2. září od 16 hodin ve velkém sále Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou.

Zmíněné vyhodnocení je vystaveno k veřejnému nahlédnutí do 9. září na městském úřadu, odboru výstavby a životního prostředí. Zájemci ho naleznou také a na webu města v záložce Rozvoj města a území – Územní plán RK – Projednávaná dokumentace).

Nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.