Opět po půlroce tu máme změnu času, což pro některé spoluobčany znamená večerní manévry na hodinových věžích. Několik strojů na Rychnovsku se totiž ještě stále ovládá zkušenou lidskou rukou.

Tomáš Fábera z Opočna měl v posledních dnech se svěřenými hodinami mnohem více práce než obvykle. Stroj na radnici totiž pod jeho rukama prošel rozsáhlou opravou, protože už delší dobu ukazoval nepřesně.

Na hodinách z roku 1890 se totiž negativně projevila rekonstrukce radnice provedená před dvaceti lety. Nyní byla vyměněna ložiska, závaží 
i kladky.

„Od čtvrtka již hodiny znovu ukazují. Nyní budou asi týden ve zkušebním provozu a tak se změna času týká i jich. Mnohem náročnější je však posun na kostele, kde je instalováno bicí zařízení se složitým kuželovým soukolím. Výhodnější proto bude na hodinu je zastavit a pak znovu spustit," popsal svou náplň dnešního večera hodinář Tomáš Fábera.

S přesunem Opočna do zimního času se začne kolem desáté hodiny, kdy již nehrozí velké zmatky. V tu dobu se totiž po ulicích pohybují lidé, kterým na jedné hodině zase tolik nezáleží.

Také Josef Novák ze sousední Dobrušky si svůj tradiční výstup na věž odbude už dnes večer.

„Přesunout čas půjdu asi mezi devátou a desátou hodinou večer. Lidé jsou na to už zvyklí, takže si nikdo nestěžuje," uvedl muž, který se o stroj na věži historické radnice stará už čtyři desetiletí, takže si dobře vzpomíná na časy, kdy se hodiny natahovaly ručně každých čtyřiadvacet hodin.

Hodinový stroj z osmdesátých let už ale takovou míru lidské spoluúčasti nevyžaduje. Přesto se „správce dobrušského času" na radnici zastaví, kdykoliv jde kolem.

„Když jdu do města, kontroluji, zda jdou hodiny správně. Většinou ale stejně vyběhnu nahoru, abych stroj trochu promazal," dodal Josef Novák. Tato práce je pro něj ale spíše koníčkem. Své poslání převzal od otce, který byl hodinářem z povolání.

Jiné je to ovšem na dalších historicky vyhlížejících hodinových strojích. Digitální stroj řízený na dálku tak ukazuje čas na kosteleckém náměstí i vodárenské věži v Týništi nad Orlicí.

Čím dál více lidí ale v poslední době považuje přechod mezi zimním a letním časem za přežitek, který již dnes nepřináší nic pozitivního. Právě naopak řada lidí má díky posouvání ručiček vpřed či vzad obtíže.

„Velké stesky jsem mezi svými pacienty zatím nezaznamenala, ale je pravda, že třeba osobám, které trpí nespavostí, to působí problémy. Nepříjemné je to i pro lidi, kteří mají navyklý přísný denní režim a vstávají v pravidelnou dobu do práce," připustila Irena Cejnarová, praktická lékařka z Dobrušky.

Také ekonomický přínos, který v minulosti stál za oddělením zimního letního času, je dnes hodně diskutabilní. V našich zeměpisných šířkách byl posun času zaváděn v době obou světových válek, což mělo zajistit úsporu uhlí. V dnešní době jsou úspory minimální a tam, kde se pracuje v třísměnném provozu, což je na Rychnovsku častým jevem, vůbec žádné.

Vzhledem k tomu, že v českých zemích byla trvalá změna času zavedena až v roce 1979, lze říct, že přesouvání ručiček je relativně novinkou a jak ukazují zkušenosti ze světa, nemusí trvat věčně. V nedávné době tak zrušilo změny času třeba Rusko.