Zatímco v případě „žlučníkářů“ jde spíše o starší pacienty, jejichž průměrný věk se blíží šedesáti letům a hospitalizováni bývají asi šest dní, operacím slepého střeva se častěji podrobují mladí lidé ve věku od 25 do 34 let. Také doba jejich hospitalizace bývá krátká - v nemocnici pobývají čtyři až pět dní.

Pooperační komplikace v nemocnicích působících v kraji činí u pacientů, kteří se podrobili operaci žlučníku asi tři procenta.

Žlučník se často odstraňuje laparoskopicky. „Je to dnes velmi běžný a šetrný zákrok,“ uvádějí odborníci.

Nejvíce operací žlučníku provádějí lékaři v Oblastní nemocnici Náchod, kam ročně směřují více než dvě stovky pacientů. Ve stejné nemocnici mají v rámci kraje také nejvíce operací apendixu. Ročně zde pomohou přibližně 150 lidem, kteří s ním mají potíže.

Laparoskopická věž. Zdravotníci ji využívají k vyšetření břicha, zejména žlučníku, žaludku, tříselných kýl, slepého či tlustého střeva.
Apendix nejčastěji operují v Náchodě

Zato náročnou operaci bypassu provádí v kraji pouze Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podle přehledu výkonů zdravotnických zařízení za rok 2017 v hradecké nemocnici pomohli asi dvěma stovkám lidí. To je nadprůměrné číslo, a tedy i vysoká záruka jejich úspěšnosti. „Operace by se dala přirovnat k jakémusi přemostění ucpané cévy na srdci náhradní cévou, která se pacientovi vezme z nohy. Je to velmi náročný zákrok, ke kterému je potřeba zavést mimotělní oběh, takže jej provádějí skutečně jen odborná pracoviště,“ uvedl lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Běžná doba hospitalizace po zavedení bypassu se v Hradci Králové, stejně jako v jiných nemocnicích, pohybuje kolem dvanácti dní, průměrný věk pacientů činí šestašedesát let.

Daleko radostnější práci mají lékaři v porodnicích. V kraji maminky nejčastěji přivádějí děti na svět ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a v náchodské nemocnici. Například v roce 2016 v každé z nich přivítali na svět kolem tisícovky miminek, věk matek se pohyboval kolem třiceti let. Rodičky s dětmi v porodnicích stráví asi pět až šest dnů.