Opatření, která pomohou proti zlodějůmZamkněte všechny vstupní dveře do objektu na bezpečnostní zámek (u zvlášť odlehlých míst zvažte připojení na pult centrální ostrahy) a pečlivě zavřete okna či okenice.

Ochraňte nejrizikovější přístupová místa zabezpečovací technikou.

Na zvonek či poštovní schránku uvádějte příjmení bez titulu a v množném čísle.

Zabraňte tomu, aby bylo kukátkem nebo poštovní schránkou vidět do interiéru chaty.

Cenné věci, například elektroniku, jízdní kola nebo drahé nářadí uskladněte v místě trvalého bydliště.

Pokud v chatě či v okolních stavbách cenné věci musí zůstat, zapište si jejich výrobní čísla a pořiďte jejich fotodokumentaci.

Zajistěte pravidelnou kontrolu objektu alespoň jednou za měsíc, raději však častěji. Občas na chatu zajeďte a odkliďte sníh. Zloději nebudou riskovat, že je přistihnete při činu.

Udržujte dobré sousedské vztahy (všímejte si pohybu neznámých lidí v okolí).

Nikde veřejně neprobírejte své majetkové poměry ani vybavení chaty. Nedávejte fotky a informace o umístění chaty na sociální sítě. Rekreační objekt si pojistěte, případně zkontrolujte, zda máte sjednané pojištění v dostatečném rozsahu.

Chaty a chalupy je potřeba ochránit nejen před příchodem zimního počasí, které s sebou přináší řadu živelních rizik, ale také před zloději a také před vandaly.
Jen za loňský rok nahlásili klienti České pojišťovny přes 1600 škod na rekreačních objektech, které byly způsobeny vloupáním či jiným úmyslným poškozením.
Přírodní živly pak na chatách a chalupách způsobily více než dva a půl tisíce škod.

Neobydlené, opuštěné chatové oblasti a odlehlé chalupy se každým rokem v tomto období stávají velkým lákadlem pro zloděje.
Česká pojišťovna řešila za uplynulý rok přes 1600 vloupání do rekreačních objektů, v tomto roce přitom klienti dokonce nahlásili již na tisícovku těchto případů.
Násilnému vniknutí do objektů a vandalismu se bohužel nejde vždy úspěšně bránit.

Ochrana před živly a klamitami
Nepotřebné spotřebiče odpojte ze sítě, všechna technická řešení v objektu připravte na extrémně nízké teploty (vypouštění radiátorů a ohřívačů vody; prosolení mís toalet, kde zůstává voda).

Ověřte, zda v kamnech nebo krbu nezůstal žádný žhavý materiál a zkontrolujte, zda je vypnutý přívod elektřiny. Vyhnete se tak možnému zkratu a požáru.

Pročistěte okapy, aby mohl na jaře tající sníh volně odtékat a nedošlo k utržení okapu pod tíhou sněhu.

Zkontrolujte celou stavbu, zda nenajdete praskliny a trhliny ve zdi, kterými by při tání sněhu mohla natéct voda do chalupy.

Rekreační objekt si pojistěte, případně zkontrolujte, zda máte sjednané pojištění v dostatečném rozsahu.

Existuje však několik opatření, která zlodějům ztíží jejich práci a minimalizují případné škody. Jaká to jsou, je k nalezení v první tabulce.
Bohužel ani fakt, že dobré sousedské vztahy fungují, naše cenné věci neochrání.
Na vlastní kůži se o tom přesvědčil klient pojišťovny, který si na podzim zazimoval svou chalupu s tím, že ji jako každý rok navštíví opět až na jaře. V létě si do chalupy pořídil nový LCD televizor, který nechtěl převážet zpět do města, a proto jej svěřil do úschovy svému sousedovi. Ten však neměl televizi kam umístit, tak ji nechal na verandě pod oknem, zabalenou v dece.

Bohužel došlo k tomu, že sousedovo sídlo navštívili v zimě zloději a pěkně zabalená televize byla díky „jeho péči" ideálně připravena rovnou k odnesení.
Riziko vykradení není přitom to jediné, co majitelům chat a chalup hrozí. Znatelné škody často způsobují také přírodní živly, v zimním období nejčastěji tíha sněhu. V roce 2013 řešila Česká pojišťovna přes dva a půl tisíce škod, které byly způsobeny nejen tíhou sněhu, ale také například velkou vodou způsobenou jeho táním či vichřicemi. I v tomto případě přichází pojišťovna s doporučeními, která mohou řádění přírodních živlů zmírnit (nachází se v druhé z tabulek).
Pro snadnější orientaci nabízí pojišťovny přehledné balíčky, které zahrnují všechna potřebná pojistná rizika. ⋌(red)