Také na Rychnovsku se chystají státní policejní složky (Celní správa, Justiční stráž, Cizinecká policie a Policie České republiky) spolu s Hasičským záchranným sborem Rychnov nad Kněžnou protestovat proti návrhu ministra financí Eduarda Janoty snížit objem prostředků na platy pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 4 procenta.

„Krizi jsme nezavinili my a myslíme si, že to lze vyřešit i jinak,“ vyjádřil se Zdeněk Oberreiter za Odborový svaz hasičů. „Finanční přínos by v rozpočtu na rok 2010 činil pouhých 7 miliard korun, což vzhledem k výši státního dluhu a celkového rozpočtu není markantní částka. Teplota ani délka plamenů se nesníží, není tedy důvod snižovat platy,“ pokračoval. Odborový svaz hasičů se jako první připojil k Nezávislému odborovému svazu České republiky. Odborový svaz státních orgánů a organizací vydal nesouhlasné prohlášení, ve kterém protest zdůvodňuje: „Současná úroveň průměrných nominálních platů zaměstnanců veřejných služeb a správy je i vzhledem ke kvalifikační struktuře relativně nízká. Přitom objem agend, respektive činností, které zaměstnanci veřejných služeb a správy zajišťují, zůstává stejný nebo má tendenci se zvyšovat.“ Druhé čtení návrhu zákona má být projednáno ve Sněmovně 1. prosince. Protestující státní zaměstnanci se shromáždí v den třetího čtení. Městské policie se tato opatření netýkají, strážníci jsou totiž zaměstnáni v pracovním poměru městem a ne státem. „Smysl protestů nechápu, pokud se musejí uskrovnit všichni,“ zpochybnil podstatu protestu velitel týnišťské Městské policie Martin Štěpánek.