Provedli celkem 1217 kontrol a udělili při nich 435 finančních sankcí v celkové výši 1 679 000 Kč. V podstatě třetina všech provozoven v něčem pochybila.

Taková je tedy bilance kontrol v restauracích, bufetech, jídelnách, pivnicích, vinárnách, kavárnách, hernách, provozovnách rychlého občerstvení nebo stáncích.

„Krajská hygienická stanice aktuálně eviduje 3762 provozoven všech typů stravovacích služeb, ve kterých provádíme kontroly. Frekvence kontrol v jednotlivých typech provozoven se odvíjí i od vyhodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele, tedy zákazníky těchto provozoven," prozrazuje tisková mluvčí Veronika Krejčí s tím, že hygiena řešila v oblasti hygieny výživy celkem 138 podnětů spotřebitelů, téměř polovina z nich byla oprávněných.

Nutno podotknout, že v některých případech se jednalo o pochybení „na plné čáře".

Ve dvaašedesáti případech odhalily kontroly tak hrubé závady, že provozovna musela být do doby jejich odstranění dokonce uzavřena.

Navíc ve čtrnácti případech bylo nutné nařídit likvidaci pokrmů a v deseti případech dokonce zakázat používání vody vzhledem k její neodpovídající jakosti.

V každé čtvrté provozovně byly zachyceny potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti nebo prošlou dobou spotřeby.

„V obdobném počtu nebyly dodrženy bezpečné teploty při výdeji nebo rozvozu pokrmů, které zaručují jejich zdravotní nezávadnost. Ve více jak třetině zařízení jsme se setkali s rozpracovanými surovinami, které nebyly nijak označené. Nebylo tedy možné zjistit, jaké je například datum spotřeby nebo o jakou konkrétní surovinu se vůbec jedná," popisuje mluvčí hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí.

Až osmadvacet procent provozoven bylo podle jejích slov v celkově špatném stavu – neudržované, plné špíny a nepořádku. V patnácti procentech provozoven se také špatně zacházelo s potravinářským odpadem, v několika dalších byl dokonce prokázán výskyt trusu hlodavců.

„V téměř polovině provozoven jsme objevili stavební závady, jako je například odpadávající omítka, nefunkční baterie u umyvadel na mytí rukou, oprýskané povrchy na vnitřním zařízení, poškozené obklady, nefunkční odtokové kanálky v podlaze, vydrolená dlažba a další," poznamenává mluvčí Veronika Krejčí.

Ve více než čtvrtině zařízení provozovatel nebyl schopen dokázat, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni k práci ve stravovacích službách, v jednačtyřiceti procentech provozoven byla zjištěna pochybení v průvodní dokumentaci související s dodržováním správného a bezpečného postupu při výrobě pokrmů (tzv. HACCP).

„Bylo prověřeno také 121 kuchyní, které vyrábějí pokrmy pro zdravotnická zařízení, domovy důchodců a zařízení sociálních služeb a kuchyní takzvaně závodních. V těchto zařízeních se pracovníci hygieny s tak závažnými nedostatky nesetkávají, což je pro spotřebitele dobrou zprávou," říká Veronika Krejčí.

Přestože výsledky kontrol nejsou v každém jednotlivém případě prezentovány ve sdělovacích prostředcích, mají podle mluvčí smysl. „Jejich cílem není byrokratická zátěž provozovatelů, ale zajištění zdravotní bezpečnosti podávaných pokrmů," podotýká.

Od ledna 2015 navíc provádějí kontroly v provozovnách stravovacích služeb také další dva kontrolní orgány, a to Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS).

„To však nic nemění na faktu, že krajským hygienickým stanicím nadále zůstávají kompetence dané zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to s cílem ochránit zdraví spotřebitelů," dodává Veronika Krejčí.