Namísto do kolébky ho uložila do jesliček, které jinak sloužily ke krmení dobytka. Jako první se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, jimž se zjevil anděl. Z východu se s cennými dary vydali tři mudrcové (Tři králové), kterým cestu ukazovala jasně zářící hvězda. Mezi dary, které Ježíškovi donesli, byla myrha, kadidlo a zlato. Živý betlém organizují domašínští dobrovolní hasiči. Společně s dětmi vystoupilo Dobrušské žesťové trio, dětský pěvecký sbor ZUŠ Dobruška a pěvecký sbor Notička vedený Šárkou Potůčkovou.