Velké změny čekají od začátku nového roku na cizince žádající o pobyt v České republice. A to i ve východních Čechách. Některé pobočky cizinecké policie, kde si doposud mohli přistěhovalci vyřizovat své záležitosti, již nebudou fungovat.

„Dlouhodobé pobyty a víza nad 90 dnů přecházejí podle nového zákona od ledna pod Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ten bude mít pobočky pouze v Trutnově pro okresy Trutnov a Náchod, v Hradci Králové pro okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v Pardubicích pro okresy Pardubice a Chrudim a ve Svitavách pro okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí,“ upřesnila mluvčí cizinecké policie v Hradci Králové Iva Kormošová.

Nově v těchto místech vzniknou namísto doposud samostatné cizinecké policie speciální odbory, které budou zajišťovat další činnosti. „Mezi ně například patří ověřování pozvání, plní také funkci ohlašovacího orgánu vůči cizincům a ubytovatelům, rozhodují o prodloužení platnosti a doby pobytu na vízum do 90 dnů, vydávají potvrzení o oprávněnosti pobytu cizinců v republice pro potřeby matričních úřadů k uzavření sňatků, přijímají oznámení o ztrátě, odcizení či zničení cestovního dokladu nebo přijímají prohlášení cizince o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu,“ vyjmenovala nejčastější činnosti Kormošová.

Podstatných změn však doznala i samotná žádost o pobyt. Platnost dlouhodobého víza se nově zkrátí. Vydáváno bude nejdéle na šest měsíců. Pokud tu bude chtít cizinec zůstat déle, bude si muset nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti víza podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

Uznávány budou také jen přesně stanové typy dokladů o zajištění ubytování. Cizinec bude muset předložit buď potvrzení o tom, že je majitelem nějakého bytu či domu nebo, že má platnou nájemní smlouvu případně bude také uznán úředně ověřený souhlas majitele domu či bytu, že s ubytováním cizince souhlasí.

Mění se i požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění, možnostech podnikání, zajištění peněz na ubytování i další požadavky. Na pozoru by se měli mít i přistěhovalci v případě, že budou správně vyhoštěni. Platnost takového rozhodnutí se rozšíří na území celé Evropské unie. Ve východních Čechách se změny dotknout kromě nově žádajících přistěhovalců také více než 15 tisíc cizinců, kteří mají vyřízený dlouhodobý pobyt.

Počty cizinců, kteří žijí na východě Čech, a některé zásadní změny

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ
Dlouhodobý pobyt – 8003 Dlouhodobý pobyt – 7541
Trvalý pobyt – 7071 Trvalý pobyt – 4503
Celkem – 15074 Celkem – 12044

Cizinci ve východních Čechách nejčastěji pocházejí z:
Ukrajina – 9594
Slovensko – 4777
Polsko – 3268
Vietnam – 3243
Mongolsko – 642

V letošním roce již cizinecká policie v Královéhradeckém a Pardubickém kraji provedla 53 050 pobytových kontrol, při nichž prověřila 69 006 cizinců.

Celkem zjistila 5930 přestupků a uložila za ně 5851 blokových pokut v celkové výši 4 818 800 korun. Za letošní rok bylo také 103 cizincům uloženo správní vyhoštění.

Nejčastějšími prohřešky bývá nenahlášení změny místa pobytu a neprokázání totožnosti potřebným dokladem.

PODSTATNÉ ZMĚNY ZÁKONA:
Žadatel o dlouhodobé vízum se musí podrobit pohovoru, pokud jej k tomu zastupitelský úřad vyzve. V případě, že cizinec žádá o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, musí se vždy dostavit k pohovoru.

Zkracuje se platnost dlouhodobého víza, nově bude dlouhodobé vízum vydáváno nejdéle na 6 měsíců.

K podání žádosti o udělení povolení k pobytu (jak dlouhodobého, tak trvalého) je cizinec povinen osobně se dostavit na regionální pracoviště ministerstva.

Od května 2011 budou občanům třetích zemí vydávány průkazy o povolení k pobytu s biometrickými údaji. Dříve vydané průkazy zůstávají v platnosti, a to po dobu platnosti v nich uvedenou.

K prokázání prostředků k trvalému pobytu je cizinec povinen předložit doklad, z něhož vyplývá, že jeho příjem je pravidelný. Zároveň musí platit, že měsíční příjem cizince a jeho rodinných příslušníků pobývajících na území není nižší než součet životních minim těchto společně posuzovaných osob a nákladů na bydlení.

Žádost o pobytové oprávnění za účelem podnikání podává nejen cizinec, který v České republice zamýšlí podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, ale nově také cizinec, který hodlá na území pobývat jako statutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva.

Zdroj: ministerstvo vnitra