„Navenek to tak může vypadat, protože tady chybí návštěvníci a neběží obvyklý návštěvnický provoz. Během zimních měsíců se řeší věci, na které během hlavní sezony nezbývá čas. Na řadu přicházejí provozní úkoly. Například inventury, ty nikdo nevidí. Na opočenském zámku je 23 tisíc inventárních jednotek mobiliáře. Inventarizovat se musí pravidelně. Jen inventura mobiliáře trvá půl roku. Je to náročná záležitost. Dále jsou tady zámecké knihovny, v nichž rovněž probíhá inventura. Přišla na řadu právě letos. Před pár dny jsme ji dokončili.

Co dál?
Vykonávají se drobné stavební práce a běžná údržba v interiéru. Probíhají různé retuše interiéru. Během zimy je velmi důležitý generální úklid. Při něm se drobné předměty uklízejí do depozitářů, aby byly zabezpečeny. Myjí se a čistí. Zjednodušeně řečeno v zimě je na programu důkladnější údržba, která se v hlavní sezoně stihnout nedá. Pracuje se také v zámeckém parku. Důležité jsou prořezy a kácení dřevin. 
Jejich harmonogram se řídí agrotechnickými lhůtami.

Kvůli nevyjasněné restituci zámku neproudí do Opočna větší peníze. Pokud by soudní proces skončil, co by přišlo na řadu jako první?
Projekčně máme připraveno dokončení obnovení zámecké jízdárny a přilehlého dvora. Pokud by se sehnaly finanční prostředky, tak po vysoutěžení dodavatele by se mohlo ihned začít. Druhou větší investiční akcí, která je také připravena včetně stavebního povolení, je celková obnova letohrádku.

Z akcí na opočenském zámku v roce 2016• 25. – 28. března Velikonoční výzdoba zámku – oživení prohlídek výzdobou v duchu a se symboly velikonočních svátků
• 16. – 17. dubna Mezinárodní den památek – zpřístupnění pánské koupelny. Rozšíření prohlídek o soukromou koupelnu knížete 
 Josefa Colloredo-Mannsfelda
• červen – září Opočenské hudební léto 2016 – cyklus koncertů vážné hudby pořádaný Opočenskou besedou. Termíny budou upřesněny
• 2. – 3. července Svátky růží – 7. ročník prohlídek zámku provoněných bohatými vazbami ze stovek květin, zejména jejich královny – růže
• 27. srpna Hradozámecká noc – večerní tematické prohlídky 
 s oživlými historickými postavami
• 11. září Dny evropského kulturního dědictví (EHD) – Julius Scheurer a Opočno. Přednáška o sbírce zbraní v tabulnici zámku
• říjen 49. Mezinárodní setkání sokolníků – evropsky významná 
 sokolnická akce Klubu sokolníků ČMMJ. Nástupy sokolníků na nádvoří zámku, slavnostní výřady ulovené zvěře za zvuku loveckých fanfár, ukázky lovu s dravci pro veřejnost. Termín bude upřesněn