Sokolník předvede dravce, Policie České republiky a skupina služební kynologie z Bartošovic ukáže výcvik služebních psů.
Své výrobky a ukázky hrnčířské, košíkářské i tkalcovské výroby zde představují klienti chráněných dílen Kopeček z Bartošovic, které provozuje občanské sdružení Neratov. Ve 12.30 hodin mohou zájemci vyrazit na veřejnou exkurzi s odborným výkladem do přírodní rezervace Zemská brána, vychází se od Orlické chaty.

(zr)