V lesnatém říčním korytu leží množství balvanů a peřejí. Tok Divoké Orlice místy obklopují kouzelné rulové skalní útvary.
Za zaznamenání stojí kamenný most přes Divokou Orlici (na snímku), který postavili italští dělníci v roce 1903. Jeho oprava a rozšíření v letech 2004 – 2005 získala titul stavba roku Královéhradeckého kraje v kategorii dopravních a inženýrských staveb v nadcházejícím roce 2006. Most vytváří v romantickém údolí pomyslný dojem vstupní brány do Čech, tzv. řečenou „zemskou bránu".

Dalším můstkem přes Divokou Orlici, který rozhodně stojí za návštěvu, je Pašerácká lávka. Pojmenovali ji podle účelu, kterému sloužila v dobách dávno minulých. Také lávka se nedochovala v původní podobě. Byla nahrazena novým dřevěným můstkem.

Přírodní rezervace Zemská brána

- rozprostírá se v rozloze 88 ha 
v západní části CHKO Orlické hory. Zahrnuje úsek řeky Divoké Orlice, skalní útvary a území lesů a luk.
Pašerácká lávka
– původně vystavěna pro potřebu svážení dříví z panských lesů. 
Za tmy sloužila jako prostředek 
pro pašování zboží z rozvinutého 
Německa do Rakouska-Uherska. 
Éra pašeráků trvala až do období po první světové válce, kdy s rozvojem průmyslové výroby v Rakousku-Uhersku přestalo být pašování výnosné. Nedaleko stával mlýn, kde se pašované zboží (mj. cukr, cukerín, cikorka, tabák, petrolej) údajně prodávalo. Lávku 
v roce 2000 zcela zničila povodeň. 
Po dvou letech byla obnovena. (sše)