Dne 29. července zemřel ve Švýcarsku opočenský rodák Petr Sluka. Bylo mu 83 let.
Mohlo by se zdát, že Petr Sluka, vnuk zakladatele firmy DUO Opočno Františka Duška, neměl mnoho důvodů vzpomínat na svou vlast v dobrém. Po roce 1948 nesměl dostudovat lesnickou školu, pracoval jako lesní dělník. Přestože si nemohl splnit své dětské sny, v dřevařském průmyslu se postupně vypracoval, snad že měl svou houževnatost po dědečkovi.

Když v roce 1968 s manželkou a dvěma malými dětmi emigroval za svým švagrem do Švýcarska, velmi brzy se ve svém oboru uplatnil.
Přesto na Čechy a především na Opočno vzpomínal s láskou, každoročně sem s manželkou zajížděli a scházeli se s přáteli. ⋌(red)