Na okraji města, na místě budoucího bytového domu s parkovištěm se nacházely pozůstatky sídliště prvních zemědělců z doby přibližně šest tisíc let před naším letopočtem. Jde o objev, který nemá v Podorlicku obdoby. Jde o nejstarší zkoumaný objekt zemědělského pravěku v tomto regionu. Jak uvádějí archeologové rychnovského Muzea a galerie Orlických hor, znalosti o této kultuře zatím pocházely pouze ze sběru.

Další střípky do mozaiky poznání zdejší historie osídlení pak přidal objev pohřebiště.

„Mělo by patřit do kultury popelnicových polí, plus minus asi tři tisíce let zpátky. Máme tady i zbytky žároviště, mohylek. Rozhodně nejzajímavějším objektem, který tu máme, je hrobová jáma s několika nádobami. V některých z nich bude nebožtík, v těch dalších by měly být dary, které dostal na cestu. Není to typický hrob, je poměrně bohatě vybavený,“ upozorňuje archeolog Muzea a galerie Orlických hor Miloš Bernart. Za cestou pokračuje pohřebiště zkoumané už ve 20. století, další je i v nedaleké Cihelně. „Také tady se dalo očekávat, že na něco narazíme, je to takový archeodrom, pohřebiště z různých dob,“ poznamenává Miloš Bernart.