„Z jednotlivých regionů jsou vypraveny autobusy. Příkladně ze Zemědělského družstva Zepo a. s. Bohuslavice odjede 23 pracovníků vyjádřit nespokojenost při protestech v Praze. S ostatními kolegy jsme ve spojení a při organizaci protestů spolupracujeme,“ řekl Josef Lukášek ze Zepa a. s., který se účastnil také protestů, při nichž zemědělci hnojili pole mlékem. Cílem protestů má být nastolení konkurenceschopného prostředí v oblasti zemědělství pro rok 2010. „Pokud dojde k dalšímu snížení prostředků do resortu zemědělství, znamená to konec,“ míní Josef Lukášek.