Nevlídné počasí, malá úroda a znatelně nižší dotace pro zemědělství trápí družstva i soukromé zemědělce na Rychnovsku.

Letní měsíce patří již tradičně žním a právě v těchto dnech jsou již v plném proudu. Zemědělci sklidili ječmen a nyní pokračují řepkou.

Do konce srpna chtějí mít hotovo

Když je dostatečná vláha, není tak zásadní rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním pozemkem. Letos je to však naopak. Vydatné deště, které půdu přemokřily, vystřídala dlouhodobá sucha. Díky sluníčku a tropickým teplotám, zem ztvrdla. V nižších oblastech úroda uschla takzvaně nastojato.

„Začali jsme v polovině července. Právě sklízíme řepku. Řešíme i technické problémy, nejenom počasí. Do konce srpna bychom chtěli mít hotovo. Čím déle žně dokončíme, tím hůře. Pozemky se musí stihnout zase připravit,“ uvedl agronom Zemědělského družstva v Dobrušce Pavel Felcman. „Očekáváme asi o 30 procent nižší výnosy než loni,“ dodal Felcman.

Také mák a žito

I v horských oblastech počítají letos s nižšími výnosy. „Ještě nesklízíme, stále čekáme na počasí. Je potřeba několik suchých a teplých dní, abychom mohli začít se sklizní,“ prozradil soukromý zemědělec z Rychnovska, který očekává průměrnou úrodu kolem 50 až 60 metráků ozimé pšenice z hektaru. „Pěstujeme také mák, žito, hrách, ječmen a oves. „V místech, kde stála voda, bude mák horší. Ale záleží také hodně na kvalitě půdy a její poloze,“ informoval zemědělec.

„Máme sklizený ozimý ječmen a v současné době nás zarazily deště. Je potřeba sklidit řepku, ta před dešti nebyla ještě plně zralá. Letošní výnosy očekáváme o 15 procent nižší než v minulém roce. Způsobila to především dlouhodobá sucha, která částečně sníží i kvalitu potravinářské pšenice. V období sucha obilí dostatečně nedozrálo,“ uvedl předseda představenstva zemědělského družstva Zepo Bohuslavice Josef Lukášek. Dalším problémem zemědělství jsou dotace. „Hodně nás znepokojuje, že letos obdrží zemědělství nižší dotace než v předchozích letech,“ dodal Lukášek. I to se projeví na ztrátách družstev. Zemědělci nejsou ti, kteří jen žádají o dotace, i když v současné době se toto odvětví bez dotací neobejde. Jsou to především pracovití lidé, kteří produkují kvalitní potraviny a pečují o krajinu. Zemědělství je možné pomoci například podporou a propagací českých potravin. Je potřeba zvýšit také využití zemědělské produkce k nepotravinářským účelům jako například zvýšením podílu biopaliv, využití bioplynových stanic a dalších. Je nezbytné vyjednat rovnoprávné postavení českého zemědělství s ostatními státy EU.