Oznámení o zahájení územního řízení je uveřejněno na úřední desce města Týniště nad Orlicí. Z dokumentu vyplývá, že jde o změnu územního rozhodnutí: „Změna územního rozhodnutí spočívá ve změně typu křížení železniční trati, a to ve výstavbě nového silničního nadjezdu.“ Nový železniční most bude ve formě železobetonové přepjaté nosní konstrukce.

Zrušení železničního přejezdu a stavba nadjezdu v ulici T. G. Masaryka je součástí projektu Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část. „Předmětem projektu je rekonstrukce železniční stanice Týniště nad Orlicí, která umožní rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Úpravami projde celé kolejiště vyjma již zrekonstruovaných nástupišť, staniční zabezpečovací zařízení, trakční vedení a mostní objekty,“ uvádí Správa železnic v interaktivní mapě na svém webu.

Místa budoucí nové části průmyslové zóny u Solnice na snímcích z roku 2021.
Bude kde brát? Průmyslová zóna odsává pracovní sílu z Rychnovska a ještě poroste

Dále se podle Správy železnic provede rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení ve směrech na Borohrádek, Bolehošť a Třebechovice pod Orebem, vybuduje se nová výhybna Rašovice.

Práce na zvýšení kapacity trati mají začít příští rok. Hotovo by mělo být o tři roky později.

Drážní úřad již letos v květnu vydal stavební povolení pro zvýšení kapacity trati mezi Týništěm nad Orlicí a Solnicí, a to pro 3. část, první etapu projektu. Nově zahájené územní řízení se týká pouze části nadjezd.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová