„Vlivem změny dopravní obslužnosti budou některé ulice uzavřeny. Autobusová zastávka v blízkosti železničního přejezdu bude v daných dnech přemístěna k domu s pečovatelskou službou,“ uvádí web.

Na něm řidiči najdou také situační plánky řešení silničního provozu v době uzavření přejezdu.