„K tomuto nedělnímu provozu budou zachovány první ranní vlakové spoje do práce a další vytipované pracovní spoje, aby v žádném případě nebylo omezeno spojení pro pracující,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Omezení se dotkne také dalších nevyužívaných autobusových spojů.

„Obecně lze říci, že v autobusové dopravě dochází k dočasnému omezení provozu turistických spojů, které jsou s ohledem na omezení volného pohybu osob nevyužívané. Dále pak přistupujeme k redukci spojů na trasách, kde je za normálních okolností v dopravní špičce interval spojů 15 nebo 30 minut. Důležité spoje svážející pracovníky do zaměstnání zůstanou, stejně jako odpolední spoje ze zaměstnání, zachovány,“ ujišťuje náměstek Martin Červíček.

Čištění vozidel MHD v Dopravním podniku města Hradce Králové.
Nejopuštěnější povolání? Řidič městské hromadné dopravy