O poskytnutí daru můžou žádat spolky, kluby a oddíly, realizující aktivity pro děti a mládež v oblasti podpory amatérského sportu na území města. Dar bude poskytován výhradně na pořízení sportovního vybavení či sportovních potřeb.

Žádosti je možné podat poštou na adresu Město Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nebo osobně na podatelně úřadu nejpozději do 18. října.