Na rozdíl od „stoleté vody“ v roce 1997 a 2002, kterou zapříčinily několikadenní vydatné deště a která zasáhla mnohem větší území, se podobně jako nyní na Novojičínsku se v obci Kounov před 11 lety zvedla hladina říčky Dědiny přes noc. Obci se přezdívalo „české Troubky“, voda tu napáchala škody za 99 milionů korun a připravila o život šest lidí. Takovéto „bleskové“ povodně, navíc v noci, výrazně znesnadňují záchranné a evakuační akce.
„Pršet začalo večer, tak jsem chodil sledovat řeku a po půlnoci už jsem auto odvezl na kopec, vzali jsme doklady do kapsy a se třemi dětmi opustili dům, víc se stihnout nedalo,“ líčí rychlý sled událostí z roku 1998 Vladimír Hanuš z rovněž zasaženého Skuhrova nad Bělou Rozvodněná Bělá Hanušovým podemlela základy rodinného domu a ten nakonec musel být na nařízení statiků stržen. Teď už Hanušovi bydlí v novém, raději na kopci.
Co tedy dělat, pokud se voda vylije? Jak uvedl starosta Kounova Zdeněk Šritr, nejdůležitější je prevence, protože když už se toky rozvodní, je těžké povodeň zastavit. „Z tohoto hlediska jsem velmi spokojen s prací Lesů České republiky (Lesy ČR), které jen za letošní rok investovaly 14 milionů do úpravy vodních toků. V jejich správě jsou právě ty, které napáchaly v minulosti škody. Úpravy i menších, zdánlivě zanedbatelných přítoků mohou zamezit horšímu průběhu případných povodní.“ Právě zkušenost Kounovských vypovídá o ničivém dopadu naplavenin a sutě z říčních koryt, které smetou vše, co jim přijde do cesty.

Kromě investic a prací Lesů ČR, které v budoucnu lépe ochrání nejen Kounov, ale i další obce, starosta potvrdil, že došlo předčasně k aktualizaci povodňových plánů, jež byla původně stanovena až na zítřek.
V případě, že povodeň přímo zasáhne, záleží především na připravenosti hasičských záchranných sborů. „Naše operační středisko má poplachové plány pro každou obec a do postiženého místa vyjíždí předem určená jednotka. Profesionálové vyjíždí do dvou minut, poloprofesionálové z dobrovolných jednotek do pěti minut a ostatní dobrovolníci do deseti minut. V případě, že ani tyto síly nestačí, přichází na řadu osobní nebo věcná pomoc. Jsme v kontaktu s podnikateli nebo například se zemědělci v dané obci, kteří mohou poskytnout další prostředky,“ sdělil Deníku vyšetřovatel rychnovského Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Jiří Václavík.

Významnou pomoc při vyprošťovacích či odklízecích akcích představují speciálně vycvičené sbory Armády České republiky (AčR). Královéhradecký kraj v minulosti spolupracoval s jednotkami z Kutné Hory. Ty však byly zrušeny v rámci transformace AČR, schválené bývalou ministryní obrany Vlastou Parkanovou na podzim roku 2007. Náhradou byly dle Ministerstva obrany ČR posíleny oddíly hasičů. Krajský zastupitel a náměstek hejtmana pro Královéhradecký kraj Helmut Dohnálek však s tímto řešením není zcela spokojen: „Hasičské záchranné sbory stejně jako integrovaný záchranný systém jsou na velmi vysoké úrovni připravenosti, ovšem jistý otazník pro mne představují náhradní síly za zrušený sbor z Kutné Hory, který byl speciálně vyškolen právě pro pomoc při živelních pohromách.“

V neposlední řadě pak hasičské sbory neustále doplňují a modernizují vybavení, jako např. záchranné čluny, čerpadla a další techniku.

Kateřina Řehořová