Na celý areál má být vynaloženo přes 18 milionů korun. Stará budova se dočká zateplení zadního traktu a získá nový zdroj tepla v podobě výměníku. „Ten bude umístěn přímo ve škole v prvním podzemním podlaží. Dosavadní výměníková stanice se nachází vedle objektu, ale neumožňuje regulaci teplot. Hlavní podstatou stavebních prací na staré školní budově jsou však stavební úpravy nevyhovujících sociálních zařízení,“ vysvětlil Ivo Hagara, investiční technik na odboru rozvoje.

Zatímco pro starou budovu se v současnosti hledá dodavatel, na nové již stavební práce začaly. Mají za cíl zajistit rozsáhlou úsporu finančních prostředků vynakládaných na běžný provoz. „Jedná se o kompletní zateplení pláště, tedy fasády i střechy, a výměnu oken,“ řekl dále Ivo Hagara. Školní vyučování prý nebude nijak omezeno, protože zabrány budou vždy maximálně dvě učebny. Dotčené třídy se tak na čas přesunou do jiných prostor.

Práce na energetických úsporách, které by měly končit s letními prázdninami, s sebou však nesou i určitý paradox. „O očekávanou úsporu, které by mělo být na energiích dosaženo za pět let, nám byla snížena původně předpokládaná dotační podpora,“ poznamenal Petr Tojnar, starosta města.

Z maximálních možných 90 procent uznatelných nákladů, které by v případě zateplení novější budovy dosahovaly zhruba osmi milionů, byla dotace snížena o šest milionů na současné dva miliony a sto tisíc.

„Tento rozdíl se zhruba rovná energetické úspoře za dobu pěti let, která byla vypočítána při energetickém auditu. Ministerstvo argumentovalo tím, že v případě přiznání maximální dotace i dosažení vypočítaných úspor by byla dotace ve výsledku zdvojená,“ vysvětlil Martin Pošvář, který má na dobrušské radnici na starosti regionální rozvoj. Přesto se město rozhodlo do projektu jít, protože z dlouhodobého hlediska se stejně vyplatí.

Snahy o energetické úspory se ale netýkají pouze základní školy. Obdobná akce je plánována i pro mateřskou školu Za Univerzitou. „Zde by mělo dojít ke kompletnímu zateplení budovy, ale realizace s největší pravděpodobností začne až příští rok. Kvůli žádosti o dotace jsme ale potřebné prostředky museli v rozpočtu vyčlenit již nyní,“ vysvětlil důvody starosta.