Kromě majetkových záležitostí byla na programu zasedání zastupitelů zpráva o stavu oprav a investičních akcí pro rok 2018 a jejich plnění, a to včetně projektových příprav, dokumentací a studií. Mezi dalšími body jednání pak byla také zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí za první pololetí letošního roku a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 až 2022.