Na programu jednání jsou navrženy body: změny rozpočtu, provádění kontrol ve společnostech Vamberecká voda a Vambekon, převody nemovitostí, schválení projektu na Revitalizaci Jiráskova, nabytí práva stavby a souhlas s uzavřením smlouvy a závěrečná diskuze.