Mezi uvedenými body, co se týče majetkových záležitostí, je prodej dvou pozemků v katastrálním území obce, dohoda o narovnání rekonstrukce v ulici Jungmanova, zpráva o stavu oprav a investičních akcích a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií.

Z ostatních témat se bude řešit na příklad zpráva o hospodaření města za první pololetí letošního roku, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období příštích dvou let nebo vyplácení finančních odměn občanům, kteří tento rok působili jako členové kontrolního výboru.   (vm)