Rozhodovalo se na nich, zda dosavadní starostové těchto měst Petr Lžíčař a František Kinský budou nadále pokračovat ve svých funkcích.

V Kostelci nad Orlicí byla na programu mimo jiné také volba přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a odsouhlasení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019.

Jak dopadlo hlasování o postech starostů a místostarostů, vás budeme v dalších dnech informovat.