Zastupitelstva měst se v prosinci scházejí k posledním jednáním a rozhodují například o rozpočtech. Nejinak tomu je i v Týništi nad Orlicí, kde se zasedání zastupitelstva koná 18. prosince. Kromě rozpočtu bude řešit například i zástavbu v lokalitě Střed.