Na programu tohoto jednání bylo hned několik zajímavých bodů – řešil se například dodatek a návrh smlouvy o úvěru, změny rozpočtu či převody nemovitostí.

Jednalo se také v Borohrádku. Místní zastupitelé v borohrádeckém kině řešili hned několik oblastí důležitých pro život místních. Na programu měli návrh rozpočtu na letošní rok, dotace města na sportovní aktivity a spolky, majetkové záležitosti, které se týkají pozemků, ale například také vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a další záležitosti.